Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU1-KIS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kultura i społeczeństwo
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium poświęcone jest kulturowym podstawom funkcjonowania społeczeństw Europy, widzianym z perspektywy nauk społecznych. Rozpoczyna się od definicji pojęcia „kultury” i koncepcji relatywizmu kulturowego. Następnie przedstawiona jest ewolucja społeczna i kulturowa Europy. Konwersatorium ma za zadanie rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizowania literatury naukowej z tej dziedziny.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zjawisk kształtujących społeczeństwa i kultury. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawową terminologią z zakresu antropologii, nauk o kulturze oraz socjologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dyskusja na temat wybranych problemów społecznych i Celem przedmiotu jest prezentacja zjawisk kształtujących społeczeństwa i kultury. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawową terminologią z zakresu antropologii, nauk o kulturze oraz socjologii.

Przedmiotem konwersatorium będą kulturowe podstawy funkcjonowania społeczeństw Europy, widziane z perspektywy nauk społecznych. Omówione zostaną problemy takie jak geneza społeczeństw i kultury Europy, ich ewolucja oraz współczesna kondycja. Ponadto przedmiotem refleksji będzie zagadnienie tożsamości europejskiej, atrakcyjność europejskiego modelu społeczno-kulturowego oraz przyszłość europejskiego projektu integracyjnego w obliczu wzrostu tendencji nacjonalistycznych.

Literatura:

Opracowana indywidualnie przez każdego z prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

• zna pojęcia nauk socjologicznych oraz rozumie procesy społeczne zachodzące w Europie i na świecie;

• potrafi prognozować procesy i zjawiska polityczne i społeczne w Europie;

• interpretować́ wybrane problemy współczesnej Europy w świetle poglądów i dorobku autorytetów naukowych, zilustrować́ poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej oraz analizować́ debatę̨ publiczną poświęconą zagadnieniom Europy;

• potrafi przygotować́ wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć́ akademicką dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska, Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska, Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska, Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.