Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Information Warfare, Fake News, Deep Fake - modern threats to security

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-IWF-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Information Warfare, Fake News, Deep Fake - modern threats to security
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze zjawiskiem wojen informacyjnych prowadzonych głównie w przestrzeni publicznej przez podmioty państwowe i pozapaństwowe. Prezentowane podczas ćwiczeń przykłady pozwolą na zapoznanie się z celami i motywacjami toczonych wojen informacyjnych współcześnie oraz w ujęciu historycznym. Zaprezentowane zostaną sposoby ich prowadzenia (w szczególności w mediach, w tym mediach społecznościowych), a także zidentyfikowane zostaną główne podmioty zaangażowane w wojny informacyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego analizowania informacji w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, pojawiających się w kontekście szerszego zjawiska wojen informacyjnych. Kluczowym aspektem będzie przyswojenie teorii i doktryn walki informacyjnej oraz zrozumienie jej mechanizmów, co pozwoli na samodzielną ocenę zagrożeń w tym obszarze. Kluczowe będzie zrozumienie głębszych przyczyn i specyfiki walki informacyjnej, jej mechanizmów oraz metod (manipulacja, propaganda, „fake news”, „deep fake”) wykorzystywanych przez państwa takie jak Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa oraz podmioty pozapaństwowe, w szczególności ugrupowania terrorystyczne (Al-Kaida, Daesh), a także inne organizacje celowo stosujące narzędzia walki informacyjnej do osiągania swoich celów.

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 4 godzin na samodzielną naukę i wykonanie prezentacji.

Literatura:

Bibliography:

1. Allcott, Hunt; Gentzkow, Matthew. “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Working paper for the National Bureau of Economic Research, No. 23089, 2017.

2. Berinsky, Adam J., “Rumors and Health Care Reform: Experiments in Political Misinformation”, British Journal of Political Science, 2015. doi: 10.1017/S0007123415000186.

3. Gupta, Aditi; Lamba, Hemank; Kumaraguru, Ponnurangam; Joshi, Anupam, “Faking Sandy: Characterizing and Identifying Fake Images on Twitter During Hurricane Sandy”

Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 2013. doi: 10.1145/2487788.2488033.

4. Lazer David M. J. et al., “The Science of Fake News”

March 2018. DOI: 10.1126/science.aao2998.

5. O’Donnell Jowett, G.S., , Propaganda and Persuasion. London: Sage Publications, 1992.

6. Pennycook, Gordon; Rand, David G., “Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity, and Analytical Thinking”

May 2018. DOI: 10.2139/ssrn.3023545.

7. Rojecki, Andrew; Meraz, Sharon. “Rumors and Factitious Informational Blends: The Role of the Web in Speculative Politics”

New Media & Society, 2016. doi: 10.1177/1461444814535724.

8. Rubin, Victoria L.; Chen, Yimin; Conroy, Niall J. ,“Deception Detection for News: Three Types of Fakes”

Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 2015, Vol. 52. doi: 10.1002/pra2.2015.145052010083.

9. Rugge F., Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

• Student posiada wiedzę na temat doktryn walki informacyjnej w różnych państwach, podstawowej terminologii używanej dla opisywania zjawisk w walkach informacyjnej

• Jest świadomym użytkownikiem mediów, w tym mediów społecznościowych

• Ma wiedzę na temat profilu głównych portali w mediach społecznościowych biorących aktywny udział w propagowaniu informacji o określonej tematyce

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat pojawiających się informacji, weryfikować ich źródła oraz poddawać krytycznej analizie ich treść

• Jest świadomy etycznych aspektów prowadzenia kampanii informacyjnych

• Zna podstawowe instrumenty prawne i regulacje Unii Europejskiej pozwalające na prowadzenie walki z fake news i deepfake w przestrzeni publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

2. Przygotowanie zagadnienia oraz prezentacja na zajęciach jednego przykładu prowadzenia „walki informacyjnej”.

3. Udział w dyskusji podczas zajęć.

4. Aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w domu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.