Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nations and Nationalisms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-NAN-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nations and Nationalisms
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest lepsze zrozumienie kluczowych dla współczesnej polityki pojęć narodu i nacjonalizmu, jak również procesów formowana narodów.

Pełny opis:

Seminarium wprowadza studentów w problematykę narodów i nacjonalizmów, która odgrywa istotną rolę we współczesnej polityce w krajach UE, w Europie i na świecie. W trakcie zajęć będziemy - w oparciu o zestaw klasycznych lektur dotyczących tej problematyki - szczegółowo omawiać pojęcia narodu (kulturowego i politycznego), nacjonalizmu, procesów narodotwórczych, związków między narodem i państwem, narodem i nowoczesnością, a w końcu tożsamością narodową i integracją europejską.

Seminarium ma także pomóc studentom w doskonaleniu umiejętności czytania, rozumienia i dyskutowania literatury naukowej, niezbędnej dla tych, którzy w przyszłości chcieliby prowadzić własne badania.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

• B. Anderson, Introduction, Cultural Roots, in: idem, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 1985, pp.11-40.

• E. Gellner, Culture and Power, Culture and Organisation, States and Nationalism, The Industrial and Industrialising World, The Plurality of Melting-pots, in: idem, Nationalism, New York: New York University Press, 1997, pp.1-13, 25-36.

• F. Znaniecki The Origin of National Cultures Societies, in: idem, Modern Nationalities: a Sociological Study, Urbana: the University of Illinois Press 1952, pp.23-56.

• I. Berlin, Nationalism: Past Neglect and Present Power, in: idem, Against the Current. Essays in History of Ideas, London: The Hogarth Press 1979, pp.333-355.

• E. Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, in: The Invention of Tradition, ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge: Cambridge University Press 1992, pp.1-14.

• A.D. Smith, National Identity and the Idea of European Unity, in: idem, Myths and Memories of the Nation, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp.225-251.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu dydaktycznego student:

1. wiedza:

• rozumie takie pojęcia jak: naród polityczny, naród kulturowy, nacjonalizm, tożsamość narodowa

• posiada podstawową znajomość historii i mechanizmów procesów narodotwórczych,

• rozumie główne problemy wynikające z prób integracji narodów europejskich,

• ma podstawową wiedzę z dziedziny "nationalism studies".

2. umiejętności:

• potrafi obserwować i analizować znaczenie narodów i nacjonalizmów w europejskiej polityce i życiu społecznym,

• potrafi samodzielnie czytać i interpretować literaturę naukową poświęconą zagadnieniom narodów i nacjonalizmów,

• potrafi podjąć dyskusję na temat lektur odwołując się do współczesnych przykładów.

3. postawy:

• jest świadom stereotypów i uproszczeń dotyczących narodów, jakie można zaobserwować w polityce i życiu społecznym współczesnej Europy,

• jest w stanie zastosować swoją wiedzę teoretyczną na temat narodów i nacjonalizmów do analizy współczesnych zjawisk,

• bardziej rzetelny i uczciwy, dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań związanych z zaliczeniem konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach (50%) oraz egzaminu ustnego (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium warsztatowe, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska
Prowadzący grup: Agnieszka Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

SEMINAR ON NATIONS AND NATIONALISMS

Centre for Europe, University of Warsaw, Al. Niepodległości 22, room 04,

Thursday, 2.00 p.m.

 11 October 2018

Introductory remarks, course organisation and requirements

 25 October 2018

Formation of nations

F. Znaniecki The Origin of National Cultures Societies, in: idem, Modern Nationalities: a Sociological Study, Urbana: the University of Illinois Press 1952, pp.23-56.

 8 November 2018

Nation and social imagination

B. Anderson, Introduction, Cultural Roots, in: idem, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 1985, pp.11-40.

 22 November 2018

Nationalism and industrialization

E. Gellner, Culture and Power, Culture and Organisation, States and Nationalism, The Industrial and Industrialising World, The Plurality of Melting-pots, in: idem, Nationalism, New York: New York University Press, 1997, pp.1-13, 25-36.

 6 December 2018

Patriotism and nationalism

Eric J. Hobsbawm, The Government Perspective, in: idem, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University Press 1992, pp.80-100.

 20 December 2018

Nationalism as political ideology

I. Berlin, Nationalism: Past Neglect and Present Power, in: idem, Against the Current. Essays in History of Ideas, London: The Hogarth Press 1979, pp.333-355.

 10 January 2019

European integration versus national identity

A.D. Smith, National Identity and the Idea of European Unity, in: idem, Myths and Memories of the Nation, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp.225-251.

 24 January 2019

Conclusions and closing remarks

Uwagi: (tylko po angielsku)

11 October 2018/TBC

Every two weeks/first lecture TBC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.