Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The problems of peace-building

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-PB-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: The problems of peace-building
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs trwa 15 godzin wykładowych i koncentruje się na zagadnieniach teorii budowania pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego.

Pełny opis:

W dzisiejszym świecie zagrożenia dla porządku świata zachodniego i jego wartości zmieniają się bardzo szybko. Obecnie są to nie tylko terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady czy niestabilność polityczna państw i regionów, ale i na przykład fale migracji oraz działania prowadzone poprzez internet. Większość z nich początek swój bierze w specyficznie zarządzanym państwie (np. poprzez reżim autorytarny) albo jego zasobach lub wobec braku jakiejkolwiek kontroli władz nad terytorium, co szybko przeradza się w chaos polityczny i społeczny. Uważa się, że brak prawa, możliwości jego implementacji i kontroli przestrzegania stanowią idealny grunt do powstawania wszystkich największych współcześnie zagrożeń. Stąd stabilizowanie upadających państw i dynamicznych politycznie regionów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa wielu państw na świecie i ich społeczeństw.

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw. Szczególna uwaga poświęcona jest budowaniu struktur władzy w odniesieniu do rzeczywistych relacji władzy w państwie, koncepcjom „power-sharing” i elementom, które „power-sharing” konstruują w praktyce: typom państw, decentralizacji władzy, systemom politycznym i partyjnym w kontekście ich faktycznego funkcjonowania i efektywności. Omawiane są także podstawowe trudy i wyzwania budowania stabilności, takie jak „problem psui”, „hurting stalemate”, międzynarodowa administracja tymczasowa, przewrót struktury społecznej, demobilizacja walczących i ich integracja ze społeczeństwem.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

K. M. Kenkel, 2013, „Five Generations of Peace Operations: From the “Thin Blue Line” to “Painting a Country Blue", Revista Brasileira de Politica Internacional Vol. 56/1.

H. Miall, 2004, „Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task”, Berghof Handbook for Conflict Transformation, Berghof Centre for Constructive Conflict Management, Berlin

R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter-Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2.

Certificate Course in Conflict Analysis – an online certified course, United States Institute of Peace, Washington, http://www.usip.org/education-training/courses/certificate-course-in-conflict-analysis

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie

1. (odnośnie wiedzy) znał podstawy teorii związanych z budowaniem pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego; znał problemy związane z odbudowywaniem struktur państwowych, systemów politycznych; znał dylematy sił pokojowych odnośnie priorytetów organizacji życia w państwie pokonfliktowym; znał podstawowe zasady wspólnoty międzynarodowej do udzielania pomocy finansowej; znał działanie warunkowości politycznej; znał historię rozwoju sposobów oddziaływania na konflikty zbrojne na świecie; był świadom najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa; znał postanowienia podstawowych dokumentów międzynarodowych określających możliwości oddziaływania w państwach trzecich.

2. (odnośnie umiejętności) umiał poruszać się po dokumentach związanych z kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego; przeprowadzić analizę cyklu konfliktu; umiał znaleźć literaturę fachową odnoszącą się do konfliktów zbrojnych; potrafił scharakteryzować najistotniejsze siły międzynarodowe oddziałujące na konflikty zbrojne; potrafił zaproponować podział zadań pomiędzy instytucje międzynarodowe w państwie stabilizowanym.

3. (odnośnie kompetencji społecznych) potrafił przeprowadzić analizę krytyczną działań sił pokojowych; potrafił prowadzić dyskusję i wymianę argumentów; potrafił analizować tekst źródłowy w języku angielskim; wzmocni zdolności do pracy w grupie; ugruntuje znajomość języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs oparty jest przede wszystkim o wykład, ale zawiera elementy interaktywne. Kończy się egzaminem pisemnym w formie krótkiego eseju komponowanego w klasie na jeden z proponowanych tematów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.