Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd lokalny w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SLOK-EUR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd lokalny w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Przedmioty z zakresu administracji do wyboru dla studentów II roku IV semestru Europeistyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na zaprezentowaniu studentom kilkunastu modeli władz lokalnych, najbardziej charakterystycznych dla państw europejskich. Uwzględnia kilka głównych elementów - genezę i ewolucję władz lokalnych, obecne uregulowania konstytucyjnej i ustawowe, relacje organów samorządowych w poszczególnych jednostkach - organach stanowiących i wykonawczych, zagadnienia form organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej, form nadzoru ze strony Państwa.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1.System władz lokalnych Wielkiej Brytanii;

2. System władz lokalnych Francji;

3. System władz lokalnych Niemiec i Austrii;

4. System władz lokalnych Belgii i Holandii;

5. System władz lokalnych Szwajcarii;

6. System władz lokalnych Włoach;

7. System władz lokalnych Hiszpanii;

8. System władz lokalnych Szwecji;

9. System władz Republiki Czeskiej i Słowacji;

10. System władz lokalnych Węgier;

11. System władz lokalnych w Polsce.

Literatura:

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, [red.] L. Rajca, Warszawa 2010;

Samorząd terytorialny w państwach Europy, [red.] A. K. Piasecki, Kraków 2010;

Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, [red.] J. Jeżewski, Wrocław 1999;

J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk (różne wydania)

Samorząd lokalny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [red.] M. Barański, Katowice-Toruń 2009;

Samorząd terytorialny państw europejskich, [red.] S. Wróbel, Katowice 2012

seria: Konstytucje państw świata, Wydawnictwo Sejmowe

Efekty uczenia się:

student ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk oraz relacjach do polityki publicznej

student rozumie uwarunkowania i mechanizmy funkcji działania instytucji państwowych (parlament, głowa państwa, rząd, władza sądownicza, władza lokalna)

student potrafi się uczyć oraz rozumie potrzebę nauki i wzbogacania doświadczenia zawodowego przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium na zakończenie konwersatorium, aktywność na zajęciach, przygotowanie wprowadzenia do kolejnych zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.