Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-WLAINT-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2017/2018
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wybranych aspektów prawa własności przemysłowej; praw autorskich i praw pokrewnych, a także otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych. Prezentowane są pojęcia, regulacje prawne, przykłady chronionych przedmiotów oraz praktyczne zastosowania praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z czterech części:

1. Pojęcie i źródła prawa własności intelektualnej.

2. Przedmiot prawa własności przemysłowej (wynalazek i patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego, system ochrony własności przemysłowej, ochrona własności intelektualnej w szkole wyższej, rzecznik patentowy).

3. Prawo autorskie i prawa pokrewne (przedmiot praw autorskich: utwór, podmiot praw autorskich: twórcy i ich prawa osobiste i majątkowe, obrót prawami autorskimi, utwory pracownicze i naukowe, ochrona prac naukowych i dyplomowych, prawo autorskie w technologiach cyfrowych, prawa pokrewne, ochrona wizerunku, korespondencji, tajemnica źródeł informacji, naruszenie praw autorskich)

4. Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne (otwarty dostęp, otwarta nauka, e-czasopisma, wolne licencje, Creative Commons, repozytoria, biblioteki cyfrowe, Big Data).

Nakład pracy studenta:

wykład - 4 h

przygotowanie do wykładu lub praca pisemna - 10 h

razem - 14 h

Literatura:

Publikacje:

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Prawo własności przemysłowej, wyd. A. Flisek, Warszawa 2018.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2017.

Ochrona własności intelektualnej, G. Michniewicz, Warszawa 2016.

Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek i in., Gliwice 2013.

Własność intelektualna: wybrane zagadnienia praktyczne, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013.

Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, A. Domańska-Baer, Warszawa 2010.

Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien, A. Adamczak, E. Dobosz, M. Gędłek, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej oraz dostrzega konieczność stosowania praw własności intelektualnej w codziennym życiu.

Student rozpoznaje różne aspekty prawa autorskiego oraz formy i okoliczności jego stosowania m.in. korzystając z utworów i stosując zasady ich cytowania w pracach naukowych podczas studiów. Rozumie zastosowanie ochrony prawnoautorskiej w materiałach zamieszczanych w Internecie oraz czym są: naruszenie praw autorskich i plagiat. Student rozumie też problem stosunku prawa autorskiego i dostępności do otwartych zasobów naukowych oraz edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w pierwszym terminie: obecność i przygotowanie do zajęć.

Zaliczenie w dodatkowym terminie: praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin, 136 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Lackoroński
Prowadzący grup: Bogusław Lackoroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.