Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia w polityce samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-2M002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia w polityce samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów magisterskich samorząd terytorialny ... 2018/2019
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Przedmiot stanowi omówienie zadań organów samorządowych w zakresie realizacji polityki ekologicznej w tym działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe omówienie problematyki polityki ekologicznej przez pryzmat kompetencji i zadań jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zagadnienia odnoszą się do wszystkich trzech poziomów działania samorządów: lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego. Szczegółowej analizie poddane będą konkretne przykłady działań jednostek samorządowych.

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu: polityki ekologicznej, zrównoważonego rozwoju

i ochrony środowiska.

2. Określenie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska na podstawie norm prawnych. Zadania o charakterze:

a) organizatorskim,

b) bezpośrednio wykonawczym,

c) zobowiązująco-reglamentacyjnym,

d) kontrolno-nadzorczym.

3. Prezentację modelu finansowania zadań samorządów z zakresu ochrony środowiska.

4. Analizę wybranych przykładów działań samorządów w obrębie polityki ekologicznej dotyczących m.in. walki ze smogiem, ochrony klimatu, gospodarowania zasobami naturalnymi, gospodarki komunalnej oraz ich społecznego wymiaru.

Literatura:

1. A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, aspekty materialne i finansowe, Warszawa 2015.

2. A. Kassenberg, Samorządność lokalna a ekologia. Pierwsze 25 lat odrodzonego samorządu

w Polsce, Samorząd Terytorialny 2015, nr 1-2, s. 63-68.

3. B. Kuś, Samorząd terytorialny a bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, [w:] red. M. Karpiuk Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, Łódź 2017, s. 35-41.

4. A. Barczak, Rola samorządowych organów ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska, [w:] red. P. Korzeniowski, Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015, s. 219-230.

5. M. Gorczyca, M. Pankowska, Dlaczego w Polsce nie można odetchnąć pełną piersią? Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami, Kontrola Państwowa 2015, nr 3 maj-czerwiec, s. 60-78.

Efekty uczenia się:

Student umie definiować podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego, zna i rozumie rolę, kompetencję i zadania samorządów terytorialnych w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

pisemny test wyboru. Student musi wykazać się znajomością zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.