Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L1KONS Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu omówienie podstawowych instytucji polskiego prawa konstytucyjnego. Podczas zajęć analizowane będę teksty aktów prawnych, w szczególności Konstytucji RP.

Pełny opis:

Wykład ma na celu omówienie podstawowych instytucji polskiego prawa konstytucyjnego.

Od roku akademickiego 2019/2020

Treści programowe dla przedmiotu: Przedmiot ma na celu omówienie podstawowych instytucji polskiego prawa konstytucyjnego. Podczas zajęć analizowane będę teksty aktów prawnych, w szczególności Konstytucji RP.

Literatura:

1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne., wyd. 15, Warszawa 2011 (ukaże się prawd. we wrześniu 2011)

2. uzupełniająco: P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP, wyd. 2, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efektem wykładu winno być uzyskanie podstawowej wiedzy co do funkcjonowania państwa, w szczególności praw, wolności i obowiązków obywatelskich, kompetencji poszczególnych organów państwa, a także podstawowych procedur demokratycznych (wybory, proces legislacyjny). Po ukończeniu wykładu student rozpoznaje poszczególne instytucje demokratycznego państwa prawnego, potrafiąc przyporządkować im konkretne kompetencje.

Od roku akademickiego 2019/2020

Absolwent zna i rozumie

zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących poszczególne rodzaje stosunków społecznych i gospodarczych oraz sposoby i źródła wyszukiwania danych statystycznych

zna podstawowe regulacje prawne dotyczące organów i struktur państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

zna ewolucję regulacji prawnych i systemów organizacji ustroju, zadań i kompetencji oraz spraw finansowych administracji publicznej

Absolwent potrafi

posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować)

prawidłowo posługiwać się poszczególnymi systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

Absolwent jest gotów do

uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego, zasięgania w stosownych przypadkach opinii ekspertów w poszczególnych dziedzinach

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla niniejszego przedmiotu będzie końcowy egzamin. Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w wykładzie. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.