Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3SEMLIC3 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy licencjackiej.

Tematyka seminarium: system administracji publicznej, zarządzanie publiczne, nadzór, kontrola i audyt, służba cywilna, zarządzanie programami i projektami, prawo urzędnicze, zarządzanie zasobami ludzkimi i etyka.

Pełny opis:

Cel zajęć: przyswojenie przez studentów zasad warsztatu i metodyki pracy dyplomowej, przeprowadzenie badań własnych, opracowanie rozdziałów pracy. Celem seminarium jest również przygotowanie – w drodze grupowej dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z promotorem – pracy licencjackiej.

Tematyka seminarium: system administracji publicznej, zarządzanie publiczne, nadzór, kontrola i audyt, służba cywilna, zarządzanie programami i projektami, prawo urzędnicze, zarządzanie zasobami ludzkimi i etyka.

W semestrze 1. seminarium licencjackie służy określeniu tematyki prac licencjackich, dopracowaniu planów prac, zgromadzeniu bibliografii. Studenci przygotowują ponadto pierwsze rozdziały prac. Napisanie każdego rozdziału jest poprzedzone prezentacją i dyskusją podczas seminarium. W czasie seminarium promotor ocenia i analizuje teksty przygotowane przez poszczególnych studentów. Podczas semestru 2. powstają kolejne rozdziały prac licencjackich, które są wcześniej prezentowane i poddawane wstępnej ocenie. Studenci przygotowują koncepcje własnych badań empirycznych, prowadzą badania pilotażowe i rozpoczynają właściwe własne badania empiryczne. Przygotowaniu badań empirycznych towarzyszą w toku seminariów: omówienie koncepcji badawczej, omówienie narzędzi badawczych, omówienie wyników badań pilotażowych, zatwierdzenie narzędzi badawczych po pilotażu, prezentacja wstępnych raportów z badań. Metody: prezentacja ustna, dyskusja z seminarzystami na podstawie przeanalizowanego przez nich piśmiennictwa lub przeprowadzonych badań, konsultacje zagadnień szczegółowych. Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji tej części pracy, nad którą aktualnie pracują oraz przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji ustalonego przez promotora fragmentu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: Kamil Mroczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: Kamil Mroczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.