Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4015-CHORG-PSEM Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku I st. MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się najważniejsze zagadnienia wykładane podczas kursu Chemia Organiczna – wykłady, ze specjalnym naciskiem położonym na powiązanie specyficznych właściwości i reaktywności związków organicznych z ich strukturą a także na wyjaśnienie przebiegu podstawowych reakcji z ich mechanizmem. Omawiane są następujące klasy związków organicznych: węglowodory i halogenopochodne oraz związki z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

Pełny opis:

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się:

1. Właściwości związków organicznych jako konsekwencja występujących w ich cząsteczkach wiązań i grup funkcyjnych;

2. Nazewnictwo, budowa, otrzymywanie, właściwości oraz reakcje węglowodorów (nasyconych, nienasyconych oraz aromatycznych), halogenopochodnych oraz związków z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

3. Główne typy reakcji chemicznych wykorzystywanych w syntezie organicznej, szczególnie związków o dużym znaczeniu przemysłowym i/lub biologicznym.

4. Mechanizmy reakcji: substytucji rodnikowej, substytucji nukleofilowej SN1 i SN2, substytucji elektrofilowej z uwzględnieniem reguły podstawników oraz reakcji kondensacji z udziałem związków karbonylowych.

Literatura:

1.) E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska "Chemia organiczna" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

2.) Graham L. Patrick "Chemia organiczna - krótkie wykłady" tłum. z jęz.angielskiego Z. Zawadzki, PWN, Warszawa, 2002.

3.) M. Hornby, J. Peach "Podstawy chemii organicznej" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

4.) Jadwiga Walkowiak "Testy z chemii - chemia organiczna" PWN, Warszawa-Poznań, 1996.

Literatura uzupełniająca:

5.) John McMurry "Chemia organiczna" tłum. z jęz. ang. tom 1-3. Wyd. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, 2003.

6.) Susan McMurry "Chemia organiczna - rozwiązania problemów", PWN Warszawa, 2002.

Efekty kształcenia:

Zajęcia przygotowują do ćwiczeń laboratoryjnych z preparatyki organicznej na poziomie zaawansowanym, co jest istotne, jeśli student wybiera w przyszłości specjalizację z chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, obecność na zajęciach jest regulaminowo wymagana. Na każdych zajęciach oceniane są bardzo krótkie sprawdziany z zakresu aktualnie omawianej tematyki (2-3 zagadnienia w formie pisemnej); zaliczenie na podstawie kolokwium z całości omawianego materiału.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.