Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracademia - kiedy wiedza spotyka praktykę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4015-PRACAD-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Pracademia - kiedy wiedza spotyka praktykę
Jednostka: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogółnouniwersyteckie oferowane przez MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i konkretne umiejętności dotyczące współpracy z instytucjami publicznymi i biznesem w dziedzinie transferu wiedzy naukowej i jej praktycznych zastosowań. Zajęcia mają zachęcić studentów do wybrania ścieżki badań i nauki z perspektywą jej praktycznej implementacji w świecie poza-akademickim, przy rozwiązywaniu problemów społecznych i wyzwań biznesowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- zmotywowanie studentów do tworzenia prac dyplomowych i realizacji innych badań odpowiadających na potrzeby partnerów z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego,

- wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne w efektywnej współpracy międzysektorowej zwłaszcza w zakresie w zakresie zarządzania środowiskiem i przestrzenią oraz adaptacji do zmian klimatu.

Zajęcia z zakresu poszczególnych zagadnień prowadzone będą przez wysokiej klasy ekspertów i praktyków. Podstawowe zagadnienia:

1) Współpraca międzysektorowa:

a) pozyskiwanie partnerów z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego,

b) specyfika współpracy z przedsiębiorcami, NGOs, instytucjami publicznymi,

c) zasady i procedury współpracy,

d) diagnoza potrzeb interesariuszy,

2) Realne problemy z zakresu zrównoważonego rozwoju i ich aplikacja do badań w różnych dziedzinach nauki,

3) Budowanie relacji i komunikacja z partnerem zewnętrznym (firmą, instytucją, organizacją):

a) profesjonalna prezentacja procesu badań,

b) zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej i negocjacji,

4) Zasady zarządzania projektem.

Literatura:

Eggert M. (2002) Doskonała rozmowa kwalifikacyjna: wszystko czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem". Poznań: Rebis.

Niedzicki W., 2010, Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Stewart J. (red.), 2012, Mosty zamiast murów - podręcznik komunikacji interpersonalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Young T.L. 2006, Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Efekty kształcenia:

Studenci, którzy zaliczą przedmiot będą znali:

- korzyści oraz trudności związane z prowadzeniem badań odpowiadających na potrzeby podmiotów zewnętrznych,

- zasadnicze cechy badań aplikacyjnych,

- kontekst współpracy naukowo-badawczej z sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym,

- podstawowe zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i negocjacji.

Studenci, którzy zaliczą przedmiot będą potrafili:

- opracować ofertę badawczą odpowiadającą oczekiwaniom interesariusza zewnętrznego,

- zaplanować i przeprowadzić badanie,

- współpracować z zewnętrznym interesariuszem,

- przygotować użyteczny i atrakcyjny raport,

- w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać wystąpienia i prezentacje swoich badań.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie projektu badań odpowiadających na potrzeby wybranego partnera z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego. Na projekt ten będzie się składać kilka prac cząstkowych wykonywanych przez cały semestr. Ocena końcowa z zajęć będzie wystawiona na podstawie średniej z ocen prac cząstkowych.

Zakres badań oraz partnerzy - dowolne, najlepiej z szerokiej gamy możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Roge-Wiśniewska
Prowadzący grup: Małgorzata Roge-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.