Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rekultywacja i remediacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4015-REK-CW Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja i remediacja
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologiczny blok do wyboru dla I roku I st. MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Problemy terenów zdegradowanych i ich rekultywacja.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Rekultywacja – kierunki, metody, fazy.

Gatunki roślin polecane do rekultywacji z ostrzeżeniem przed gatunkami inwazyjnymi.

Zabiegi i możliwości przywracania walorów przyrodniczych terenów zdegradowanych - renaturyzacja.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą realizowane częściowo w laboratorium, a częściowo w formie zajęć terenowych. W części laboratoryjnej zostaną przedstawione przykłady degradacji i rekultywacji terenów. Będzie przeprowadzona ocena stopnia toksyczności różnych gleb. Zostaną zastosowane ekotesty z użyciem organizmów roślinnych, zwierzęcych i bakterii. Ponadto będą przedstawione gatunki roślin zalecane do rekultywacji terenów zdegradowanych, a także gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimej flory. Przedstawione będą również gatunki roślin spontanicznie rosnące na terenach zdegradowanych z możliwością ich wykorzystania w praktyce (flora galmanowa). Omówione zostaną mikrobiologiczne metody oczyszczania gleb (bioremediacja). Podczas zajęć terenowych w obrębie Warszawy zostaną przedstawione różne przykłady rekultywowanych obiektów (m.in. Park Szczęśliwicki, składowisko odpadów komunalnych Radiowo, hałda popiołów przy elektrowni Siekierki, hałda odpadów pohutniczych przy hucie Arcelor Mittal). Zajęcia terenowe odbędą się w godzinach zajęć dla tego przedmiotu.

Literatura:

Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia:

Student:

Zna podstawowe procesy degradacji i sposoby przeciwdziałania.

Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrafi określić wpływ różnych rodzajów zanieczyszczeń na organizmy i ekosystem.

Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia skażenia środowiska.

Rozpoznaje inwazyjne gatunki flory i fauny.

Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd pogórniczych, terenów zakwaszonych i zasolonych oraz podać sposoby ich rekultywacji.

Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych.

Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg procesu.

Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, prezentacja lub test końcowy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Agnieszka Abratowska, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.