Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Slow jogging

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-O-SLOWJ
Kod Erasmus / ISCED: 16.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Slow jogging
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia wf prowadzone przez SWFiS, stacjonarne - BEZPŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Głównym wymogiem przyjęcia do grupy zajęciowej jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

O chorobach mogących stanowić ograniczenia w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń należy poinformować prowadzącego zajęcia.

Na zajęcia zostaną przyjęci wszyscy studenci, którzy się na nie zapiszą.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu bez względu na warunki atmosferyczne, czas trwania 1,5 godziny. Zbiórka w holu głównym Centrum Sportu i Rekreacji UW ul. Banacha 2a.

Wymagane: strój sportowy dostosowany do zajęć na świeżym powietrzu (spodnie dresowe, kurtka, wygodne obuwie sportowe lub trekkingowe).

Rzeczy osobiste chowane będą w szafkach na terenie pływalni dlatego wymagane będą klapki pływackie lub wejście boso.

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na Polu Mokotowskim i w terenie. Zbiórka w holu Banacha 2a.

Trening Slow Jogging to nauka techniki wolnego biegu (truchtu), w aspektach prawidłowej postawy (wyprostowana sylwetka), kroku (krótki krok, lądowanie na śródstopiu), oddechu naturalny oddech przeponą).

Pełny opis:

Slow jogging to forma aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Realizując ćwiczenia student:

- kształtuje ogólną sprawność fizyczną

- poprawia kondycję, m.in. wydolność, siłę oraz gibkość

- wzmacnia wszystkie partie mięśniowe

- uelastycznia więzadła stawowe i wzmacnia ścięgna mięśniowe

- odciąża stawy i zwiększa ruchomość odcinkową kręgosłupa

- wzmacnia układ sercowo – naczyniowy

- poprawia wydolność oddechową.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia

- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)