Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jazda konna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-JAZK
Kod Erasmus / ISCED: 16.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jazda konna
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom wf prowadzone przez SWFiS i AZS, stacjonarne - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Warunkiem przyjęcia na ćwiczenia jest brak przeciwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących być ograniczeniem w bezpiecznym uczestniczeniu w zajęciach należy powiadomić prowadzącego na pierwszych zajęciach. Student wybiera poziom prowadzonych zajęć w zależności od stopnia zaawansowania. Osoby jeżdżące samodzielnie w trzech chodach wybierają grupę zaawansowaną. Osoby bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem wybierają grupę początkującą. W razie wątpliwości proszę o kontakt z prowadzącym zajęcia.

Skrócony opis:

Student doskonali dosiad, równowagę. Poznaje podstawowe elementy ujeżdżenia (i technikę skoków).


ZAJĘCIA PŁATNE!!!

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w ośrodku jeździeckim:

- Stajnia Pepeland - ul. Kolejowa 378 w Dziekanowie Nowym (dojazd autobusem podmiejskim Łbis z Metra Marymont).

- Stajnia na Kępie - ul. Lipowa 11 w Skierdach (dojazd autobusem L41 do przystanku Lipowa 02)

Szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora - p. mgr Anna Kudelska, email: an.kudelska@gmail.com

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany programu ćwiczeń i dostosowania go do możliwości sprawnościowych studentów.

Treningi dostępne są dla wszystkich chętnych, również dla osób niebędących studentami.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia

- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)