Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stretching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4023-P-STRE
Kod Erasmus / ISCED: 16.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stretching
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Zajęcia równoważne zajęciom wf prowadzone przez SWFiS i AZS, stacjonarne - PŁATNE
Strona przedmiotu: http://www.wfisport.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Głównym wymogiem przyjęcia do grupy jest brak przeciwskazań zdrowotnych. O chorobach mogących stanowić ograniczenia w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń należy poinformować prowadzącego zajęcia.

Skrócony opis:

Stretching to trening mający na celu poprawę sprawności ruchowej. Zestaw ćwiczeń polegających na rozciąganiu mięśni ma na celu ich uelastycznienie, a także poprawienie ukrwienia układu motorycznego i spowodowanie jego rozruszania. Zajęcia przeznaczone są dla osób o różnym poziomie sprawności i siły fizycznej.

Pełny opis:

Stretching to trening mający na celu poprawę sprawności ruchowej. W trakcie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia rozciągające oraz zmacniające poszczególne grupy mięśniowe, dodatkowo są one uzupełnione o ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Zestaw ćwiczeń polegających na ozciąganiu mięśni ma na celu ich uelastycznienie, a także poprawienie ukrwienia układu motorycznego i spowodowanie jego rozruszania. Stretching jest naturalnym systemem ćwiczeń, który zaczerpnięty został m.in. z obserwacji zwierząt łownych wykonujących podobne "ćwiczenia" łączące w sobie elementy gimnastyki i kulturystyki łącząc naprzemienne serie ćwiczeń dynamicznych i statycznych. Zajęcia przeznaczone są dla osób o różnym poziomie sprawności i siły fizycznej.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia

- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)