Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany niższy, e-lektorat - studia zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGSB2.1.a-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany niższy, e-lektorat - studia zaoczne
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: E-lektoraty z języka angielskiego Szkoły Języków Obcych - studia zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

(Umiejętności)

1. interpretuje pisemnie i ustnie informacje przedstawione w formie graficznej, jeśli dotyczą znanego mu tematu.

2. wyraża dość swobodnie i poprawnie swoją opinię na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.

3. dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, na przykład podczas wykładu, prezentacji, programu telewizyjnego, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego.

4. tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci opisu, rozprawki, sprawozdania, listu formalnego i nieformalnego.

5. wygłasza, zgodnie z konwencją, prezentacje dotyczące tematów zawodowych i akademickich.

6. nawiązuje rozmowę na tematy codzienne w sposób dość swobodny i zrozumiały, przy użyciu wymaganych kulturowo środków werbalnych i niewerbalnych w sytuacjach formalnych i nieformalnych, zachowując odpowiedni rejestr językowy.

(Wiedza i postawy)

7. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.

8. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.

9. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

10. Akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczanie e-lektoratów (język angielski)

http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/zaliczenie-lektoratu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Ewa Górczyńska, Elżbieta Habielska
Prowadzący grup: Eliza Fijałkowska-Ładak, Ewa Górczyńska, Agnieszka Harrison, Dorota Jurczyk, Hanna Kaczmarczyk, Małgorzata Maras, Barbara Niepytalska, Paweł Ozyra, Sylwia Twardo, Katarzyna Waśniewska, Agnieszka Wiloch-Sikorska
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

Przykładowe podręczniki

1. Speakout Upper-Intermediate, Pearson

2. Language Leader Upper-Intermediate, Pearson

3. New English File Upper-Intermediate, OUP

4. Innovations Upper-Intermediate, Thomson

5. New Inside Out Upper- Intermediate, Macmillan

6. Straightforward Upper - Intermediate, Macmillan

7. Face2Face Upper- Intermediate, CUP

materiały dodatkowe - teksty i nagrania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.