Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BIBOT Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - botanika
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Niezbędna wiedza z botaniki i biologii komórki roślinnej na poziomie Liceum Ogólnokształcącego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń laboratoryjnych z botaniki jest praktyczne zapoznanie się z budową i rozwojem przedstawicieli podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, budowy komórkowej i tkankowej, organów wegetatywnych i generatywnych, przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz wspomagających technik eksperymentalnych.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń laboratoryjnych z botaniki jest praktyczne zapoznanie się z budową i rozwojem przedstawicieli podstawowych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin, budowy komórkowej i tkankowej, organów wegetatywnych i generatywnych, przystosowań do życia w określonych warunkach środowiska. Budowa komórek i tkanek roślinnych będzie poznawane na różnych etapach rozwoju. Ćwiczenia przeprowadzane są z zastosowaniem techniki mikroskopii świetlnej. Ćwiczenia obejmują przygotowanie materiału do obserwacji w mikroskopie świetlnym oraz pod binokularem, barwienia oraz inne zabiegi eksperymentalne mające na celu poprawę jakości obrazu i zobrazowanie wybranych struktur. Analizowany materiał z roślin i grzybów pochodzi ze środowiska czystego i zanieczyszczonego. Ważnym elementem ćwiczeń jest analiza obrazu mikroskopowego, umiejętność odróżniania artefaktów wynikających ze sposobu przygotowania preparatu mikroskopowego, wnioskowania na podstawie obserwacji o budowie danych komórek, tkanek, organów, a następnie zdolność identyfikacji odstępstw od prawidłowej budowy danego organu badanego obiektu. Umiejętność ta jest niezbędna w przyszłości dla stosowania mikroskopu do celów bioindykacji w oparciu o zmiany rozwojowe organizmu pod wpływem zanieczyszczeń środowiskowych.

Literatura:

1. A. Szweykowska, J. Szweykowski:

a) "Botanika - systematyka"

b) "Botanika - Morfologia".

2. Praca zbiorowa pod red A. Woźny: "Podstawy Biologii Komórki Roślinnej", PWN.

3. Prac zbiorowa pod red P. Wojtaszek "Biologia Komórki Roślinnej" PWN 2006.

4.C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall "Podstawy ekotoksykologii" PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi przygotować materiał roślinny do obserwacji w mikroskopie świetlnym oraz pod binokularem (przygotowanie skrawków, późniejsza obróbka zależnie od potrzeb, barwienia struktur komórkowych),

- rozróżnia zróżnicowanie struktury komórkowej tkanek roślinnych,

- rozpoznaje i analizuje stadia rozwojowe grzybów, glonów, roślin niższych i wyższych,

- analizuje budowę anatomiczną roślin,

- potrafi ocenić stopień anomalii rozwojowych organizmu,

- potrafi stosować mikroskopię świetlną do oceny stopnia zmian morfologicznych, anatomicznych i rozwojowych roślin dla celów bioindykacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane na podstawie:

1. Obecności na ćwiczeniach (3 nieobecności nie zaliczają ćwiczeń).

2. Przygotowania do każdego ćwiczenia (przypomnienie materiału obowiązującego na każde ćwiczenie).

3. Przygotowania, aktywności na ćwiczeniach, zaliczenia przez prowadzącego wykonanej ze zrozumieniem dokumentacji analizowanych obiektów.

4. Zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów; kolokwia są przeprowadzane w postaci testów pojedynczego wyboru prawidłowej odpowiedzi, liczba pytań w każdym teście 20-25. 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi stanowi minimum do zaliczenia.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z botaniki jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Wstęp do biologii".

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.