Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne metody oceny stanu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BMOSŚ Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Biologiczne metody oceny stanu środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

- Planowanie i przeprowadzanie badań z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu środowiska.

- Metody przeprowadzania biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych.

- Sposoby opracowania wyników z badań biologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w formie projektu badawczego. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci będą badać, jak wybrane grupy zanieczyszczeń, zawarte w próbkach środowiskowych wpływają na organizmy żywe z różnych grup troficznych. Ćwiczenia będą realizowane w laboratorium, gdzie studenci będą prowadzić doświadczenia z wykorzystaniem biologicznych metod oceny stanu środowiska – biotestów roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych. Będą badane próbki glebowe zanieczyszczone metalami ciężkimi, o różnym stopniu zakwaszenia oraz próbki z terenów hałd cynkowo-ołowiowych z okolic Olkusza.

Ocena stanu środowiska będzie realizowana w pracowni komputerowej, gdzie studenci będą się uczyć jak poprawnie opracować i przedstawiać wyniki z przeprowadzonych badań. Zajęcia zakończą się prezentacjami końcowymi studentów, na których zostaną omówione i zinterpretowane wyniki uzyskane z badań. Studenci przygotują także raport końcowy z badań, który będzie stanowił podstawę do wystawienia oceny z zajęć.

Dzięki praktycznemu wymiarowi zajęć studenci będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań oraz zapoznania się z metodami biologicznej oceny stanu środowiska.

Literatura:

- Traczewska T. 2011. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

- Wierzbicka M. 2015. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kuczyńska A., Wolska L., Namieśnik J. 2003. Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych. W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. Red.: Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. Wyd. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk: 667-698.

- Phytotoxkit. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Daphtoxkit F Magna. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Microtox. Standardowa Procedura Obsługi. Tigret Sp. z o.o.

- Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.

- Sadowska A. 2010. Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Zna biologiczne metody oceny stanu środowiska;

- Potrafi wymienić organizmy, które są wykorzystywane do biologicznych metod oceny stanu środowiska;

- Potrafi przeprowadzić podstawowe badania biologiczne z wykorzystaniem biotestów;

- Potrafi zaplanować prowadzenie obserwacji i pomiarów;

- Potrafi opracować dane uzyskane z pomiarów;

- Interpretuje wyniki uzyskane z badań.

- Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska;

- Posiada umiejętności praktyczne prowadzenia badań i pracy w laboratorium ekotoksykologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, prezentacja końcowa, raport końcowy z doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Olga Bemowska-Kałabun, Dorota Panufnik-Mędrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.