Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium z chemii organicznej B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOR-CW-B Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii organicznej B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny rozszerzony w stosunku do tematyki ćwiczeń z preparatyki chemicznej cz. A: prowadzenie syntez związków organicznych wymagających kontroli temperatury reakcji (chłodzenie, ogrzewanie, dozowanie reagentów), działań mających na celu przesuwanie stanu równowagi reakcji w pożądanym kierunku (np. destylacja azeotropowa) oraz trudniejszych technik oczyszczania produktów reakcji. Otrzymywanie pochodnych kwasów karboksylowych: estrów i amidów, produktów reakcji podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych, substytucja nukleofilowa (otrzymywanie halogenopochodnych z alkoholi) oraz rekcji przebiegających z udziałem karboanionów.

Pełny opis:

Podczas zajęć "Laboratorium z chemii organicznej B" student ma za zadanie wykonać trzy ćwiczenia:

1.Otrzymywanie czystych i suchych rozpuszczalników;

2.Reakcje podstawienia nukleofilowego lub podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych: SN1, SN2, SE;

3.Reakcje charakterystyczne związków karbonylowych i amin.

Literatura:

Skrypt: B. Macierewicz, J. Ruszkowska „Ćwiczenia z chemii organicznej dla studentów chemii i biologii”, wyd. IV, Wydawnictwo Wydziału Chemii UW, Warszawa, 1999.

A.I. Vogel „Preparatyka organiczna” wybrane zagadnienia, WNT, Warszawa 2006.

Graham L. Patrick „Chemia organiczna ― krótkie wykłady” tłum. PWN, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student wykazuje biegłość w prowadzeniu bardziej zaawansowanych syntez związków organicznych, z mieszaniem i kontrolą temperatury, z uwzględnieniem procedur koniecznych do otrzymania czystych i absolutnie suchych rozpuszczalników organicznych, wykonywania destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem i/lub z parą wodną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe. Przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych preparatów obowiązuje wstępne omówienie z asystentem sposobu wykonania preparatu (= ćwiczenia) ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z realizowanej operacji . Obecność na zajęciach jest regulaminowo wymagana. Na zakończenie obowiązuje kolokwium zaliczeniowe.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w II połowie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Agnieszka Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.