Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EKOT-CW Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/ekotoksykologia/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Definicje podstawowych pojęć z zakresu ekotoksykologii. Mechanizmy działania trucizn. Mutagenność i karcenogenność. Zagrożenie dla człowieka. Mechanizmy detoksykacji. Bioindykacja i fitoremediacja.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach będą realizowane następujące tematy:

1. Zastosowanie danych uzyskanych metodami biomonitoringu do oceny skażenia środowiska, wykrywanie metali ciężkich w próbach środowiskowych klasycznymi metodami z użyciem odczynników chemicznych

2. Zastosowanie porostów w badaniach stopnia skażenia środowiska (metale ciężkie, dwutlenek siarki), skala porostowa skażenia powietrza dwutlenkiem siarki, nauka rozpoznawania porostów w warunkach laboratoryjnych

3. Zajęcia terenowe - zastosowanie porostów do oceny skażenia środowiska (Warszawa)

4. Toksyczne działanie metali ciężkich i odporność na poziomie komórkowym – mikroskopia elektronowa

5. Mutagenne działanie ksenobiotyków, toksyczność i odporność na poziomie tkankowym i organizmalnym – mikroskopia świetlna

6. Mechanizmy tolerancji roślin na metale ciężkie – tolerancja konstytucjonalna; indeks tolerancji

7. Rośliny stanowisk ekstremalnie skażonych (okolice hut metali, hałdy poprzemysłowe) – tolerancja indukowana; procesy mikroewolucyjne w warunkach skażenia środowiska

8. Analiza składu produktów spożywczych – w świetle obowiązującego prawa i wiadomości na temat ich aktywności biologicznej

Literatura:

Wierzbicka M. (red.): Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Monografia. Wydawnictwa UW, Warszawa 2015

Szweykowski i Szweykowska: Botanika, PWN Warszawa

Podbielkowski i Podbielkowska: Przystosowania roślin do środowiska, WSiP Warszawa

Kabata-Pendias i Pendias: Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN Warszawa

Walker, Hopkin, Sibly i Peakall: Podstawy ekotoksykologii, PWN Warszawa

Bardzo przydatne są również książki z serii „Krótkie wykłady”: Biologia roślin, Fizjologia roślin, Chemia nieorganiczna

Metody i kryteria oceniania:

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- bieżąca aktywność i staranność w pracy doświadczalnej

- zaliczenie starannego opisu wykonanych ćwiczeń w zeszycie laboratoryjnym (na każdych zajęciach)

- prezentacja tematu

- pozytywna ocena kolokwium końcowego

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Olga Bemowska-Kałabun, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.