Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Environmental Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-IEL
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Environmental Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 2nd semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Law and Administration
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course aims to discuss the essential elements of international environemntal law. It provides a general overview of reasons (why) and methods (how) the international community elaborates and develops environmental law and monitors compliance with it.

Pełny opis:

1. Introduction – development of international environmental law.

2. Sources and instruments of international environmental law.

3. Principles of international environmental law.

4. Compliance issues.

5. Liability for environmental damage.

6. Sanctions in international environmental law.

7. International environmental governance - selected issues.

Literatura:

• Kiss, D. Shelton, Guide to International Environmental Law, Leiden/Boston 2007.

• P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2007.

• J. Holder, M. Lee, Environmental Protection, Law and Policy, Cambridge 2007.

Efekty uczenia się:

After completion of the course the student will know:

- the system of international environemntal law;

- procedures of international environemtal law-making;

- procedures of compliance;

- how to implement the international environmental law into national legal systems.

K_W04; K_W05; K_U02; K_U04; K_U05; K_K01; K_K03; K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Attendance list and assessment of the level of preparation for each class. This constitutes 50% of a final note. The remaining 50% is the note for the individual level of presentation.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)