Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Study

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-RS
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research Study
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 2nd year, 2nd semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the UCBS
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the Research Study course students will have opportunity to implement their knowledge and skills developed during the entire studies at the external institution of student choice.

The Research Study course is both theoretical and practical in nature. As part of the course, students carry out a project on sustainable development in an organization of their choice.

The project is carried out simultaneously under the supervision of an academic teacher and a mentor from the organization.

Classes and teaching methods require active involvement of students in finding solutions, working independently or in teams, depending on the needs of the chosen institution.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will depend on the student's choice of organization.

Students with course instructor will choose an institution from among businesses, public administrations or NGOs, according to their interests and preferably in conjunction with their thesis project.

The general phases of the course will be as follows:

1. the rationale, concept, objectives and design of the SD project in the organization,

2. theoretical elaboration of the issue based on the knowledge and skills acquired during the study,

3. methods, and project implementation plans,

4. project implementation,

5. acceptance of the project by the principal,

6. preparation and presentation of a report on project implementation,

7. dissemination of results, e.g. using the results in the thesis, presentation for practitioners, publication, promotion in social media. exchange results with colleagues,

8. continuous evaluation of the Research Study with subject coordinators and/or supervisor from an external institution. Internal evaluation.

The estimated total number of hours a student should devote to achieve the learning outcomes defined for the course depends on the student's individual abilities.

It is assumed that the student should spend from 200 to 240 hours in total to achieve the objectives, including:

- participation in each class ~30 h;

- individual study connected with the realization of the project ~30 h;

- working in the institution ~140- 180 h .

Literatura: (tylko po angielsku)

• E.U. von Weizsaker, A. Wijkman; Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet, Springer Science + Business Media LLC 2018.

• Silvius G, Sustainability as a new school of thought in project management, Journal of Cleaner Production (2017), doi: 10.1016/j.jclepro.2017.08.121.

• https://www.apm.org.uk/resources/what-is-project-management/what-is-sustainability-in-project-management/

• https://ellenmacarthurfoundation.org/

• Research articles recommended by the instructors during the semestr

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The general effects. After the completion of the course the student:

- recognizes the problems and challenges of sustainable development in an organization;

- is able to select appropriate methods, tools and procedures leading to the achievement of SDGs from the perspective of the organisation's operations;

- knows and can appropriately use tools for implementing sustainable development in different areas of organisation's activity

- the student is able to initiate, actively participate as a member or leader of a team preparing documents/drafts for implementation of the sustainable development principles in various types of institutions at various levels of management;

- can identify strengths and weaknesses of methods and procedures undertaken to solve sustainable development problems;

- verifies and respects opinions of other team members, especially superiors.

K_W02: K-W03, K_W05; K-W06: K_W07; K_W11;

K_U03; K_U04; K_U08; K_U09; K_U10;

K_K03; K_K04; K_K05; K_K08; K_K09; K_K10

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continues assessment, project or other practical output of the activities undertaken in chosen institutions.

Project individual and/or team work undertaken and delivered upon the needs of chosen institution.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

External institution of student choice (e.g business, administration, NGO).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak, Mariola Zalewska
Prowadzący grup: Anna Batorczak, Mariola Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)