Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WBIOL Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Niezbędna wiedza z botaniki, zoologii i biologii komórki na poziomie Liceum Ogólnokształcącego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawowe procesy biologiczne omówione na poziomie molekularnym, komórki i organizmu z uwzględnieniem zmian wywoływanych działaniem naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu (część botaniczna) są podstawowe procesy biologiczne omówione na poziomie molekularnym, komórki i organizmu z uwzględnieniem zmian wywoływanych działaniem naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych. Zostaną przedstawione: (i) podstawowe aspekty budowy i funkcji komórki roślinnej z uwzględnieniem zmian wynikających z ekspozycji na naturalne i antropogeniczne stresy środowiskowe; (ii) przegląd głównych jednostek taksonomicznych grzybów i roślin pod kątem reakcji na skażenia środowiska i wykorzystania organizmów dla celów bioindykacji; (iii) podstawowe zasady modyfikacji genetycznych roślin, ich wykorzystania przez człowieka oraz wynikające z tego zagrożenia.

Przedmiotem wykładu (część zoologiczna) są takie zagadnienia jak: definicja życia i jego atrybutów na różnych poziomach organizacji biologicznej: molekularnym, komórkowym, organizmalnym i populacji; poziomy organizacji morfologicznej i funkcjonalnej zwierząt; ontogeneza i cykle życiowe u zwierząt; podstawy ewolucji i klasyfikacji filogenetycznej zwierząt; specyfika morfologii najważniejszych typów i gromad zwierząt oraz ich morfologiczne i fizjologiczne adaptacje uzyskane w procesie ewolucji; wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników środowiskowych na funkcje organizmu i populacje zwierząt.

Literatura:

1. A.Szweykowska, J.Szweykowski: a)"Botanika-systematyka"; b) "Botanika - Morfologia"

2. Praca zbiorowa pod red A.Woźny: "Podstawy Biologii Komórki Roślinnej", PWN

3. Praca zbiorowa pod red S.Malepszego "Biotechnologia Roślin", PWN

4. Prac zbiorowa pod red P.Wojtaszek "Biologia Komórki Roślinnej" PWN

5. C.H.Walker, S.P.Hopkin, R.M.Sibly, D.B.Peakall "Podstawy ekotoksykologii" PWN

6. Red. Andrzej Czubaj: Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1999

7. Dzik J. Zoologia, WUW, 2015.

8. Krebs C. J. Ekologia. PWN, 2011

Efekty uczenia się:

- wskaże główne mechanizmy oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na podstawowe procesy komórkowe;

- umie określić podstawowe kryteria wyboru organizmów dla celów bioindykacji;

- rozumie na czym polegają modyfikacje genetyczne roślin;

- potrafi oszacować przydatność roślin transgenicznych oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania;

- potrafi podać definicje życia jako procesu na poziomie komórki, organizmu, populacji i w czasie ewolucyjnym;

- wskaże kryteria morfologiczne i filogenetyczne klasyfikowania zwierząt;

- zna etapy ontogenezy zwierząt na różnym poziomie organizacji morfologicznej;

- zna cykle życiowe i rozumie ich znaczenie dla biologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych;

- potrafi wskazać skutki zmian wywołanych czynnikami antropogenicznymi

- umie wytłumaczyć przyczyny różnic w różnorodności biologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład będzie prowadzony w trybie "on-line" na platformie Google-Meet. Studenci otrzymają przed każdym wykładem link do połączenia się z wykładem.

Wykład - zaliczany na podstawie pisemnego egzaminu końcowego składającego się z 60-70 pytań testowych. Zależnie od pytania student powinien zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi stanowi minimum do zaliczenia.

Egzamin będzie prowadzony zdalnie na platformie Kampus. Studenci otrzymają wszelkie wskazówki techniczne przed egzaminem.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz, Paweł Koperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.