Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SEGO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest odkrycie naturalnego głosu studenta. W ten sposób przygotowuje go do pracy dydaktycznej z użyciem głosu.

Pełny opis:

Celem kursu jest odnalezienie naturalnego głosu studenta.

Odbywa się to poprzez kształtowanie świadomości ciała, cwiczenie umiejętności relaksu, dążenie do oddychania całościowego.

Zwieńczeniem kursu jest cwiczenie elementów wystąpienia publicznego.

Semestr pierwszy:

1.Ćwiczenia zmierzające do uświadomienia uczestnikom, w jaki sposób mówimy i jakie przeszkody pojawiają się w czasie procesu wydobywania głosu i tworzenia mowy artykułowanej

2.Rozwijanie świadomości ciała: zauważanie zbędnych napięć w ciele – ćwiczenie samoobserwacji

3.Ćwiczenia rozciągające przygotowujące ciało do wysiłku i koncentrujące uwagę na poszczególnych grupach mięśni

4.Ćwiczenia relaksacyjne: w leżeniu, przy róznych ułożeniach ciała, na siedząco, w postawie stojącej

5.Ćwiczenia zmierzające do rozluźnienia: karku i ramion, gardła i krtani, żuchwy

6.Ćwiczenia oddechowe zmierzające do wypracowania oddechu całościowego

Literatura:

Bednarek, Janiana D., Ćwiczenia wyrazistości mowy .Wrocław 2002

Gawęda,Kazimierz i Jerzy Łazewski,. Uczymy się poprawnej wymowy. ALFA Warszawa 1995

Gawęda,Kazimierz i Jerzy Łazewski. O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci, tudzież wyższych urzędników państwowych. Białystok 2000

Ingham, Penny and Colin Shelbourn, The Well –tuned Body. Chichester : Summersdale Publishers Ltd, 2007

Lewis, David. Spokojny oddech.Warszawa: Bis 2003

Linklater, Freeing the natural Voice.Hollywood: Drama Publishers 2006

Lowen, Alexander. Duchowośc ciała Warszawa: Jacek Santorski & Co 1991

Tarasiewicz, Bogu. „Mówię i śpiewam świadomie”, Kraków 2003

Toczyska B. "Elementarne ćwiczenia dykcyjne". Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gdańsk 1998

Walczak – Deleżyńska M.”Aby język giętki...” Wrocław 2001

Weller S. "Oddech. który leczy" . Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student:

- ma uporządkowana wiedzę podstawową na temat głosu

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, wie, jak posługiwac się głosem

UMIEJĘTNOŚCI

student:

- Potrafi porozumiewac się z wykorzystaniem różnych sposobów posługiwac się narzędziem, jakim jest głos

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadac się

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- ma świadomośc poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w zakresie posługiwania się głosem

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w ćwiczeniach oraz zaliczenia poszczególnych ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.