Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Literature I (Literatura amerykańska I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL001 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: American Literature I (Literatura amerykańska I)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, podstawowa wiedza o badaniach w naukach humanistycznych; umiejętność pisania krótszych tekstów akademickich; podstawowa wiedz na temat budowania argumentacji, paragrafów, redakcji tekstów.

Skrócony opis:

Kurs dokonuje przeglądu amerykańskiej literatury okresu od 1620 do 1885. Rozpoczyna się w momencie powstania pierwszych kolonii w Ameryce Północnej a kończy po Wojnie Secesyjnej. Konwersatorium to będzie okazją, by przeczytać i szczegółowo omówić ważniejsze teksty z siedemnastego i osiemnastego wieku, przykłady najważniejszych gatunków literackich charakterystycznych dla wczesnego okresu niepodległej Ameryki i amerykańskiego romantyzmu. Jednym z głównych wątków zajęć są stosunki etniczne i rasowe: doświadczenie niewolnictwa, sytuacja rdzennych Amerykanów; stereotypy i uprzedzenia.

Pełny opis:

Chronologicznie omawiane będą lektury dotyczące następujących tematów:

Kultura Purytanów w Nowej Anglii w siedemnastym i osiemnastym wieku; kultura kolonii na Południu; kontakty z Indianami; Jeremiada jako gatunek literacki.

Schyłek kalwinizmu i era Oświecenia w amerykańskich koloniach.

Poezja i proza na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku: główne idee i formy

Literatura amerykańska w pierwszych dekadach amerykańskiej republiki

Mroczny Romantyzm i Gotyk (E. A. Poe)

Amerykańska proza przed wojną secesyjną (Hawthorne)

Amerykański transcendentalizm (R. W. Emerson, H.D. Thoreau)

Kultura i literatura popularna przed Wojną Secesyjną („Chata wuja Toma” jako tekst ikoniczny)

Wspomnienia Afroamerykanów z czasów niewolnictwa

Twórczość Hermana Melville’a

Poezja W. Whitmana i E. Dickinson

Literatura:

PURITANIZM

• John Winthrop, “A Modell of Christian Charity” (s. 1-3, 7-9)

• “The Coming of the Wasichu” [Brule Sioux]

• Mary Rowlandson, A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson (wybór)

• Edward Taylor, “Upon a Spider Catching a Fly”

• Anne Bradstreet, “The Author to Her Book”, “Upon Burning of Our House, July 10th, 1666”

• Jonathan Edwards, “Personal Narrative” lub “Sinners in the Hands of an Angry God” (do decyzji osoby prowadzacej daną grupę)

OŚWIECENIE

• Benjamin Franklin, Autobiography, Part II

PRE-ROMANTYZM

• Philip Freneau, “Lines Occasioned by a Visit to an Old Indian Burying Ground”

• Charles Brockden Brown, “Somnambulism”

• Washington Irving, “Rip Van Winkle” lub “The Legend of Sleepy Hollow” (do decyzji)

ROMANTYZM

• Edgar Allan Poe, “The Raven,” “The Tell-Tale Heart,” “The Black Cat”

• Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter lub “My Kinsman, Major Molineux” I jedno dodatkowe opowiadanie do wyboru (decyzję czy dana grupa czyta opowiadania czy SL podejmuje osoba prowadząca)

AFROAMERYKANIE I NIEWOLNICTWO

• Phillis Wheatley, “On Being Brought from Africa to America,” "To His Excellency, General Washington"

• Frederick Douglass, “What to the Slave Is the Fourth of July?”

• Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (I-IV; X),

• Harriet Jacobs, Incidents of the Life of a Slave Girl (I, VI, X)

KWESTIA INDIAŃSKA

• William Apess, “An Indian’s Looking-Glass for the White Man”

• Ralph Waldo Emerson, "Letter to Martin Van Buren"

TRANSCENDENTALIZM

• Ralph Waldo Emerson, “Self-Reliance”

• Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”; wybrane fragmenty z Walden

MELVILLE

• Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener” lub “Billy Budd, Sailor” (do decyzji osoby prowadzącej)

‘CHATA WUJA TOMA’ JAKO TEKST I IKONA KULTURY

• Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin; or, Life Among the Lowly (rozdziały: TOM 1: IV; VII; X, XIII; TOM II 2: XX, XVI, XXXVIII)

• Wybrane materiały ze strony internetowej: “Uncle Tom’s Cabin and American Culture” http://utc.iath.virginia.edu/interpret/interframe.html

• Wybrane sceny z filmu: “Uncle Tom’s Cabin” (1927)

POEZJA

• Walt Whitman, “Song of Myself” (części:1, 2, 3, 6)

• Emily Dickinson: pięć wierszy wybranych przez osobę prowadzącą (wśród nich: “Because I Could Not Stop for Death”)

HUCK FINN

• Samuel Clemens (Mark Twain), Adventures of Huckleberry Finn (rozdziały: 1-9; 14, 15, 19, 31, 39, 42-43. Uwaga: Grupy ćwiczeniowe, które nie czytały The Scarlet Letter, powinny przeczytać całą powieść)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

• dysponuje podstawową wiedzą na temat gatunków literackich typowych dla literatury amerykańskiej XVII-XIX wieku oraz głównych przedstawicieli tej literatury;

• zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach nad literaturą amerykańską;

• rozumie podstawowe tendencje w literaturze amerykańskiej i jej główne trendy;

• posiada podstawową wiedzę w zakresie mitologii amerykańskiej;

• rozumie, jak rozwój literatury amerykańskiej był kształtowany przez społeczne i polityczne zmiany w koloniach a potem w Stanach i jak ta literatura odzwierciedlała te zmiany,

• zna główne podziały regionalne w tradycji literatury amerykańskiej;

UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi stosować podstawowe metody analizy literackiej;

• potrafi stosować terminy typowe dla amerykańskiej krytyki literackiej;

• potrafili identyfikować i formułować pytania badawcze dotyczące literatury amerykańskiej;

KOMPETENCJE

- potrafi współpracować z grupą, brać aktywny udział w dyskusji;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje tekstów a także wizje kultury i społeczeństwa USA;

- potrafi formułować własne poglądy w formie ustnej i pisemnej w sposób spójny i wyrazisty, zachowując jednak szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i uczestniczenie w zajęciach 30%

Test w połowie semestru 20%

Test końcowy 20%

Jeden krótki esej do napisania w domu 30%

Praktyki zawodowe:

------------------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wilczyński
Prowadzący grup: Aleksandra Kamińska, Agnieszka Kotwasińska, Anna Kurowicka, Joanna Mąkowska, Natalia Pamuła, Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.