Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Literature I (Literatura amerykańska I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW003 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: American Literature I (Literatura amerykańska I)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs wykładów obejmuje historię literatury amerykańskiej od wczesnej epoki kolonialnej (wiek XVII) do końca wieku XIX.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmuje historię literatury amerykańskiej od początków angielskiego osadnictwa w Ameryce Północnej (1. poł. XVII w.) do końca w. XIX, poczynając od kultury i literatury purytanów w Nowej Anglii poprzez okres Wczesnej Republiki (Oświecenie, początki poezji i prozy), okres poprzedzający wojnę secesyjną (powstanie narodowej świadomości literackiej, poezja romantyczna, początki czasopiśmiennictwa, rozwój prozy narracyjnej, transcendentalizm i pisarze Amerykańskiego Renesansu) i 2. poł. XIX w. (kształtowanie się nowych ośrodków literackich w regionach, realizm i naturalizm w prozie narracyjnej).

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka cyklu wykładów obejmuje:

1. Światopogląd purytanów

2. Poezja w koloniach (Edward Taylor, Ann Bradstreet)

3. Wielkie Przebudzenie w koloniach

4. Oświecenie (Benjamin Franklin jako ideolog indywidualizmu)

5. Poezja neoklasycystyczna (Hartford Wits)

6. Początki powieści

7. Początki narodowej świadomości literackiej (środowiska Bostonu i Nowego Jorku)

8. Romantyzm amerykański

9. Wojna secesyjna w literaturze

10. Literatura regionalna po wojnie secesyjnej (początki realizmu)

11. Realizm (M. Twain, H. James)

12. Naturalizm (S. Crane, T. Dreiser)

Tematy poszczególnych zajęć:

1. Historia osadnictwa w Nowej Anglii i teologiczne podstawy światopoglądu purytanów

2. Literatura kolonialna Nowej Anglii

3. Wielkie Przebudzenie i Oświecenie (J. Edwards i B. Franklin)

4. Poezja i powieść końca XVIII w.

5. Początki narodowej świadomości literackiej (unitarianizm w Bostonie, W. Irving i środowisko nowojorskie)

6. E. A. Poe i „czarny romantyzm”

7. Powieść historyczna (J. F. Cooper, N. Hawthorne)

8. R. W. Emerson jako główny ideolog transcendentalizmu

9. Inni transcendentaliści (M. Fuller, H. D. Thoreau)

10. H. Melville i Moby Dick

11. Poezja “Braminów” (H. W. Longfellow, J. R. Lowell)

12. Rewolucja w poezji (W. Whitman, E. Dickinson)

13. Regionalizm po wojnie secesyjnej (Środkowy Wschód, Południe, Nowa Anglia)

14. Dwa modele prozy realistycznej (M. Twain, H. James)

15. Naturalizm w prozie (S. Crane i wojna secesyjna, T. Dreiser)

Literatura:

Cambridge History of American Literature, red. S. Bercovitch, t. 1-2

Columbia History of American Literature, red. E. Elliott

A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury amerykańskiej w zarysie, t. 1

B. Franklin, Autobiography

N. Hawthorne, The Scarlet Letter

R. W. Emerson, Nature, The American Scholar

H. D. Thoreau, Walden (wybrane rozdziały)

W. Whitman, Selected Poems

E. Dickinson, Selected Poems

M. Twain, The Adventures of Huckleberry Finn

H. James, Daisy Miller

S. Crane, The Red Badge of Courage

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

Student posiada wstępną wiedzę na temat historii literatury amerykańskiej od początków do końca w. XIX; rozumie dynamikę ewolucji literackiej w powiązaniu z ewolucją światopoglądową, teologią i filozofią okresu; zna najważniejsze rodzaje i gatunki literackie literatury amerykańskiej; rozumie proces kształtowania się odrębności literatury amerykańskiej w stosunku do Europy; zna najważniejszych autorów literatury omawianego okresu.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wyjaśnić specyfikę literatury amerykańskiej w okresie kształtowania się świadomości narodowej; argumentować na rzecz jej odrębności o literatury brytyjskiej i innych literatur europejskich; wyszukiwać związki między literaturą a innymi dziedzinami kultury amerykańskiej

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie znaczenie literatury dla świadomości narodowej USA do końca XIX w.;

jest otwarty na odrębność kulturową USA; potrafi zająć stanowisko w debacie na temat tożsamości amerykańskiej w długim okresie jej kształtowania się do końca XIX w.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny: pytania otwarte (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wilczyński
Prowadzący grup: Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.