Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Science Fiction in 20th and 21st century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW202 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Science Fiction in 20th and 21st century
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W czasie wykładu zapoznamy się z pochodzeniem i rozwojem science fiction w Stanach Zjednoczonych (ale rzucimy też okiem na inne tradycje sf), zapoznamy się ze strategiami, dzięki którym gatunek ten jest narzędziem krytyki kulturowej oraz omówimy szereg kluczowych tekstów.

Pełny opis:

Chociaż jest ona wciąż postrzegana przez wiele osób jako marginalny gatunek opowiadający o przygodach zielonych Marsjan, science fiction jest jednym z głównych dyskursów kultury obecnym w szerokim spektrum mediów i form. Jej repertuar tropów, metafor i fikcyjnych scenariusz sprawia, że gatunek idealnie nadaje się do omawiania społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych problemów, zagadnień i lęków współczesnego świata od kryzysów kapitalizmu poprzez niepokoje społeczne aż do zmiany klimatycznej. Pod koniec XX i i na początku XXI wieku nie ma innego dyskursu, który tak konsekwentnie i dogłębnie skupia się na wspomnianych lękach i nadziejach. W czasie wykładu zapoznamy się z pochodzeniem i rozwojem science fiction w Stanach Zjednoczonych (ale rzucimy też okiem na inne tradycje sf), zapoznamy się ze strategiami dzięki którym gatunek ten jest narzędziem krytyki kulturowej oraz omówimy szereg kluczowych tekstów.

Literatura:

Wybrane powieści:

- Frank Herbert Dune (1964)

- Ursula LeGuin The Left Hand of Darkness (1969)

- Wiliam Gibson Neuromancer (1984)

- Paolo Bacigalupi The Windup Girl (2009)

Wybrane pozycje krytyczne:

- Istvan Csicsery-Ronay, Jr. Seven Beauties of Science Fiction (2008)

- John Rieder Colonialism and the Emergence of Science Fiction (2008)

- Sherryl Vint Science Fiction: A Guide for the Perplexed (2014)

- selections of book chapters and journal articles

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą amerykańskiej science fiction w różnych mediach

• rozróżnia kluczowe nazwiska i teksty gatunku w XX i XXI wieku

• jest świadomy złożonych kontekstów amerykańskiej science fiction i jej relacji ze współczesną kulturą amerykańską

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do amerykańskiej science fiction

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych tekstów science fiction

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic między amerykańską i europejską kulturą popularną

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w amerykańskiej kultury popularnej

• rozumie i docenia rolę kultury popularnej w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach (zajęcia oraz Slack) 30%

- prezentacja wybranego tekstu krytycznego w czasie zajęć 30%

- praca semestralna/projekt 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.