Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contribution of Jews and Jewish Converts to the Birth of the Atlantic World (Narodziny Atlantyckiego Świata: wkład sefardyjskich Żydów i żydowskich konwertytów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW207 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contribution of Jews and Jewish Converts to the Birth of the Atlantic World (Narodziny Atlantyckiego Świata: wkład sefardyjskich Żydów i żydowskich konwertytów)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady monograficzne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Pełny opis:

1. Koncepcja i historyczna rzeczywistość Świata Atlantyckiego: 1492–1800

Atlantic World as an Analytical Concept and Historical Reality: 1492–1800

2. Żydzi w Hiszpanii i Portugalii do 1492–1497

Jews in Spain and Portugal until 1492–1497

3. Ekspulsja i przymusowa chrystianizacja: tworzenie konwertytów (conversos, Nowych Chrześcijan i marranów)

Expulsions and Forced Baptization: Making Conversos, New Christians and Marranos

4. Pierwszy cykl atlantyckiej ekspansji: potęgi iberyjskie. Narodziny czarnego niewolnictwa

First Expansion Cycle: Iberian Powers. The Birth of Modern Black Slavery

5. Odpowiedź na rozproszenie: sieci społeczne i handlowe

Response to Dispersion: Social and Commercial Networks

6. “Portugalczycy”: naród na morzu

“Portugueses”: A Maritime Nation

7. Nowi Chrześcijanie i krypto-Żydzi w Ameryce Hiszpańskiej

New Christians and Crypto-Jews in Spanish America

8. Nowi Chrześcijanie i krypto-Żydzi w Brazylii

New Christians and Crypto-Jews in Brazil

9. Żydzi z Amsterdamu i “Holenderska Brazylia”

Amsterdam Jews and the „Dutch Brazil”

10. Żydzi z Amsterdamu i Surinam

Amsterdam Jews and Suriname

11. Inkwizycja i destrukcja Nowych Chrześcijan

Inquisition and the Destruction of New Christians

12. Drugi cykl atlantyckiej ekspansji: Anglia i Francja

Second Expansion Cycle: England/Great Britain and France

13. Karaibskie “fabryki cukru”: Żydzi, protestanci, katolicy

Caribbean „Sugar Factories”: Jews, Protestants and Catholics

14. “Reprezentanci i ofiary imperium”: wstępne konkluzje

„Agents and victims of an empire”: tentative conclusions

15. Koncepcja i historyczna rzeczywistość Świata Atlantyckiego: 1492–1800

Atlantic World as an Analytical Concept and Historical Reality: 1492–1800

16. Żydzi w Hiszpanii i Portugalii do 1492–1497

Jews in Spain and Portugal until 1492–1497

17. Ekspulsja i przymusowa chrystianizacja: tworzenie conversos, Nowych Chrześcijan i marranów

Expulsions and Forced Baptization: Making Conversos, New Christians and Marranos

18. Pierwszy cykl atlantyckiej ekspansji: potęgi iberyjskie. Narodziny czarnego niewolnictwa

First Expansion Cycle: Iberian Powers. The Birth of Modern Black Slavery

19. Odpowiedź na rozproszenie: sieci społeczne i handlowe

Response to Dispersion: Social and Commercial Networks

20. “Portugalczycy”: naród na morzu

“Portugueses”: A Maritime Nation

21. Nowi Chrześcijanie i krypto-Żydzi w Ameryce Hiszpańskiej

New Christians and Crypto-Jews in Spanish America

22. Nowi Chrześcijanie i krypto-Żydzi w Brazylii

New Christians and Crypto-Jews in Brazil

23. Żydzi z Amsterdamu i “Holenderska Brazylia”

Amsterdam Jews and the „Dutch Brazil”

24. Żydzi z Amsterdamu i Surinam

Amsterdam Jews and Suriname

25. Inkwizycja i destrukcja Nowych Chrześcijan

Inquisition and the Destruction of New Christians

26. Drugi cykl atlantyckiej ekspansji: Anglia i Francja

Second Expansion Cycle: England/Great Britain and France

27. Karaibskie “fabryki cukru”: Żydzi, protestanci, katolicy

Caribbean „Sugar Factories”: Jews, Protestants and Catholics

28. “Reprezentanci i ofiary imperium”: wstępne konkluzje (także w kontekście historii Żydów aszkenazyjskich w Europie Środkowej i Wschodniej)

„Agents and victims of an empire”: tentative conclusions (including remarks concerning the history of Jews in Central and Eastern Europe)

Literatura:

Jonathan I. Israel, Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu, Warszawa 2009, ss. 7-18, 31-103, 186-230

Henryk Szlajfer, Współtwórcy Atlantyckiego Świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce Ameryki Łacińskiej XVI-XVII wieku, Warszawa 2018, rozdz. 2, 4, 7-9, Zakończenie

Marcin Kula, Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii. Okres gospodarki cukrowej XVI-XVII w., Wrocław 1970, część II.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - 70%

Udział w wykładzie - 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.