Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Voyages of the Self": Parallels in American Painting and Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW212 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: "Voyages of the Self": Parallels in American Painting and Literature
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady monograficzne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem cyklu jest zbudowanie intersemiotycznej perspektywy porównawczej między dziełem malarskim a utworem literackim w odniesieniu do sztuki i literatury amerykańskiej XIX i XX stulecia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem cyklu wykładów jest prezentacja i analiza związków między malarstwem amerykańskim od końca wieku XVIII do połowy wieku XX a wybranymi utworami, poetyką i światopoglądem wybitnych twórców kultury i literatury amerykańskiej od Jonathana Edwardsa poprzez mi.n. Ralpha Waldo Emersona, Walta Whitmana, Emily Dickinson i Stephena Crane'a, do Charlesa Reznikoffa, Franka O'Hary i Charlesa Olsona. Podstawową inspiracją cyklu jest studium Barbary Novak "Voyages of the Self. Pairs, Parallels, and Patterns in American Art and Literature", lecz proponowany przez Autorkę zakres porównań, jak również horyzont metodologiczny, zostały istotnie rozszerzone. W rezultacie powstała rozległa panorama związków malarsko-literackich ukazująca zarówno związki możliwe dziś do odczytania przez odbiorcę, jak i bezpośrednie relacje osobiste, zwłaszcza między malarzami a poetami XX wieku. Każdy wykład będzie zawierał materiał ikonograficzny.

Pełny opis:

Program zajeć:

1. Wprowadzenie

2. John Singleton Copley i Jonathan Edwards

3. Washington Allston jako pisarz i malarz

4. John Quidor i Washington Irving

5. Thomas Cole i William Cullen Bryant

6. Fitz Hugh Lane i Ralph Waldo Emerson

7. Fitz Hugh Lane, sztuka Indian i Henry David Thoreau

8. Frederic Edwin Church i Walt Whitman

9. Winslow Homer i William James

10. Thomas Eakins i Stephen Crane

11. Albert Pinkham Ryder i Emily Dickinson

12. Edward Hopper i Charles Reznikoff

13. Larry Rivers i Frank O'Hara

14. Jackson Pollock i Charles Olson

15. Test zaliczeniowy

Literatura:

David Blelejac, "Millenial Desire and the Apocalyptic Vision of Washington Allston." Washington, D.C.-London: Smithsonian Institution P, 1988.

Sarah Burns, "Painting on the Dark Side. Art and the Gothic Imagination in Nineteenth-Century America." Berkeley-Los Angeles-London: U of California P, 2004.

Michael Fried, "Realism, Writing, Disfiguration. On Thomas Eakins and Stephen Crane." Chicago: U of Chicago Press, 1987.

David Lehman, "The Last Avant-Garde. The Making of the New York School of Poets." NY: Anchor,1998.

David C. Miller, ed. "American Iconology. New Approaches to Nineteeth-Century Art and Literature." New Haven-London: Yale UP, 1993.

Barbara Novak, "American Painting of the Nineteenth Century. Idealism, Realism, and the American Experience." Oxford-NY: Oxford UP, 1980.

Barbara Novak, "Nature and Cuture. American Landscape and Painting 1825-1875." Oxford-NY: Oxford UP, 1980.

Barbara Novak,"Voyages of the Self. Pairs, Parallels, and Patterns in American Art and Literature." Oxford-NY: Oxford UP, 2007.

Marjorie Perloff, "Frank O'Hara: Poet Among Painters." Chicago: U of Chicago Press, 1977.

Bryan Jay Wolf, "Romantic Re-Vision. Culture and Consciousness in Nineteenth-Century American Painting and Literature." Chicago: U of Chicago Press, 1982.

Efekty uczenia się:

Student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania malarstwa amerykańskiego w wieku XIX i XX

Student/ka rozumie związki między malarstwem a literaturą jako różnymi dziedzinami sztuki

Student/ka zna terminologię analizy obrazu i tekstu literackiego

Student/ka potrafi analizować obrazy i teksty literackie w ich powiązaniu

Student/ka umie dostrzec ciągłość rozwoju sztuki i literatury w długiej perspektywie

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wilczyński
Prowadzący grup: Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.