Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clips, Shorts, Videos: Short Form in Audiovisual Culture (Klipy, krótkometraże, teledyski: Krótka forma w kulturze audiowizualnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW213 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Clips, Shorts, Videos: Short Form in Audiovisual Culture (Klipy, krótkometraże, teledyski: Krótka forma w kulturze audiowizualnej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady monograficzne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Skrócony opis:

Wykład stanowi systematyczny przegląd krótkich form we współczesnej kulturze audiowizualnej Stanów Zjednoczonych. Chociaż w przeszłości dominujące systemy medialnej cyrkulacji (film, telewizja) uprzywilejowały formy dłuższe, uważane za bardziej wartościowe, w ciągu ostatnich kilku dekad rozwój cyfrowych technik producji i dystrybucji doproadził do istnej eksplozji form krótkich. Niektóre z nich istnieją już od wielu lat (film któtkometrażowy, trailer, wideoklip), zaś inne (machinima, gatunki YouTube) pojawiły się stosunkowo niedawno. Wiele z takich form jest efemeryczna, ale błędem byłoby nie docenić ich znaczenia oraz formalnego i artystycznego wyrafinowania.

Pełny opis:

Wykład stanowi systematyczny przegląd krótkich form we współczesnej kulturze audiowizualnej Stanów Zjednoczonych. Chociaż w przeszłości dominujące systemy medialnej cyrkulacji (film, telewizja) uprzywilejowały formy dłuższe, uważane za bardziej wartościowe, w ciągu ostatnich kilku dekad rozwój cyfrowych technik producji i dystrybucji doproadził do istnej eksplozji form krótkich. Niektóre z nich istnieją już od wielu lat (film któtkometrażowy, trailer, wideoklip), zaś inne (machinima, gatunki YouTube) pojawiły się stosunkowo niedawno. Wiele z takich form jest efemeryczna, ale błędem byłoby nie docenić ich znaczenia oraz formalnego i artystycznego wyrafinowania.

Wybrane zagadnienia:

* film krótkometrażowy

* teasers/previews/trailers

* wideoklip

* reklamy

* zapisy rogzrywki

* gatunki YouTube

* produkcje fanowskie

* vines, GIFs, etc.

Literatura:

Wybór artykułów, rozdziałów i doniesień prasowych dotyczących omawianych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą historii kultury audiowizualnej w USA

• rozróżnia różne media i formy amerykańskiej kultury audiowizualnej

• jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi mediami audiowizualnymi

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kultury audiowizualnej w USA

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury audiowizualnej w USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury audiowizualnej w USA

• rozumie i docenia rolę audiowizualności w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

W odróżnieniu od tradycyjnego wykładu z egzaminem końcowym, niniejszy będzie wymagał aktywnego zaangażowania w ciągu semestru w formie krótkich indywidualnych i grupowych zadań oraz projektu końcowego.

1) projekt końcowy - 40%

2) aktywność na zajęciach – 30%

3) aktywność śródsemestralna – 40%

Ocena ostateczna (składająca się z powyższych komponentów):

• ponad 90% – 5

• 85-89% – 4+

• 80-84% – 4

• 70-79% – 3+

• 60-69% – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.