Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Camp in American Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Camp in American Culture
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Ogólna znajomość metod literaturoznawczych i filmoznawczych.


Skrócony opis:

Zajęcia zaczynają się od wprowadzenia pojęcia kampu w rozumieniu zaproponowanym przez Christophera Isherwooda i Susan Sontag, a także w badaniu etnograficznym Esther Newton. Omówione zostaną późniejsze ujęcia, na przykład kulturoznawcę Andrew Rossa, a także debaty dotyczącego tego zjawiska, podejmowane na przykład przez dziennikarza Marka Simpsona. Szczególnie istotne dla dyskusji o kampie będą niektóre dziedziny sztuki, między innymi musicale Broadwayowskie i klasyka filmowa. Przegląd przykładów kampu posłuży do rozmowy na temat jego historycznej roli i znaczeń dla kultury gejowskiej. Mimo że kamp nie jest zwykle kojarzony z kulturą lesbijską, to niektóre jego przejawy, takiej jak „stone butch” i „drag king” są z nią związane.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą kategorii kampu i jego powiązań z kulturą gejowską (głównie męską). Kamp jest często rozumiany jako zakodowany przekaz o tożsamości gejowskiej. Jest związany z praktyczną kwestią, jak zakomunikować tę tożsamość nie wprost, nie uciekając się do coming outu lub do występowania wspólnie z partnerem. Żródła kampu sięgają co najmniej do czasów Oscara Wilde’a, a zapewne głębiej. W XX wieku pojęcie kampu zostało zaproponowane przez Christophera Isherwooda i Susan Sontag i przyciągnęło uwagę teoretyków. Zostało podjęte między innymi przez antropolożkę kultury Esther Newton. David Halperin wydał niedawno obszerną monografię kampu, zatytułowaną „How To Be Gay”. Większość lektur i materiałów audiowizualnych dotyczyć będzie przedstawień gejów, ale znajdzie się również miejsce dla drag queens i innych kampowych przedstawień lesbianizmu.

Literatura:

Butler, Judith. “Critically Queer.” Bodies That Matter

Crimp, Douglas. Our Kind of Movie

Dyer, Richard. Heavenly Bodies. Film Stars and Society.

Halperin, David M. How to Be Gay.

_____. What Do Gay Men Want?

Isherwood, Christopher. The World in the Evening.

Koestenbaum, Wayne. Humiliation.

_____. The Queen’s Throat. Opera, Homosexuality, and the Mystery of Desire.

Meyer, Moe. “Under the Sign of Wilde.” The Politics and Poetics of Camp.

Miller, D.A. Place for Us (Essay on the Broadway Musical).

Newton, Esthrer. Mother Camp. Female Impersonators in America.

Sedgwick, Eve Kosofsky. “Some Binarisms (II). Wilde, Nietzsche, and the Sentimental Relations of the Male Body.” Epistemology of the Closet.

_____. "Around the Performative." Touching Feeling.

_____. "Paranoid Reading and Reparative Reading. Touching Feeling.

Simpson, Mark. It’s a Queer World.

Sinfieled, Alan. The Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde, and the Queer Movement.

Sontag, Susan. Notes on Camp

Warhol, Andy and Pat Hackett, Popism

Wilde, Oscar. The Importance of Being Ernest

Films:

Paris Is Burning (1991, dir. Jennie Livingston)

Poison (1991, dir. Todd Haynes)

December 6:

Craig Owens, “Posing.” Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture. Berkeley: University of California Press, 1992. 201-217.

Michael Warner, The Trouble with Normal.

Efekty uczenia się:

Studenci znają przykłady kampu jako praktyki kulturowej m.in. w literaturze i filmie. Znają wybrane ujęcia teoretyczne kampu.

Potrafią przedstawić wyniku swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, pisząc pracę końcową omawiającą wybrane przykłady i aspekty praktyki kampowej.

Studenci potrafią pracować w grupie, brać udział w debacie akademickiej, odnieść się krytycznie do źródeł i ich interpretacji.

Poznają nowe zjaswiska kulturowe związane z odmiennością.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (10%).

Prezentacja (30%).

Esej końcowy (60%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.