Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comics and Graphic Novels in the United States (Komiks i powieść graficzna w USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS211 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Comics and Graphic Novels in the United States (Komiks i powieść graficzna w USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs proponuje spojrzenie na historię komiksów i powieści graficznych w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Wśród tekstów źródłowych znajdą się zarówno tytuły charakterystyczne dla różnych etapów rozwoju medium jak i opracowania sytuujące te tytuły w szerszym kulturowym i historycznym kontekście. Dyskusje obejmą również uwarunkowania produkcji komiksów/powieści graficznych oraz jej powiązań z amerykańskimi mediami i kulturą. Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci wybiorą jedną powieść graficzną, przeanalizują ją przy użyciu wybranego aparatu metodologicznego oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Pełny opis:

Kurs proponuje spojrzenie na historię komiksów i powieści graficznych w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Wśród tekstów źródłowych znajdą się zarówno tytuły charakterystyczne dla różnych etapów rozwoju medium jak i opracowania sytuujące te tytuły w szerszym kulturowym i historycznym kontekście. Dyskusje skupią się przede wszystkim na dwu zagadnieniach:

a) trajektorii estetycznego rozwoju medium w USA od niewymagających komiksów dla nastoletnich zazwyczaj czytelników do w pełni rozwiniętych opowieści, zarówno fabularnych jak i dokumentalnych, poruszających te same problemy co "zwykła" literatura.

b) sposobach, w jakie medium odzwierciedlało XX-wieczne amerykańskie lęki i problemy oraz odbijało zmiany zachodzące w Stanach Zjednoczonych.

Dyskusje obejmą również uwarunkowania produkcji komiksów/powieści graficznych oraz jej powiązań z amerykańskimi mediami i kulturą.

Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci wybiorą jedną powieść graficzną, przeanalizują ją przy użyciu wybranego aparatu metodologicznego oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Literatura:

Wybrane komiksy i powieści graficzne:

* Art Spiegelman - In the Shadow of No Towers

* Craig Thompson – Blankets

* Alison Bechdel - Fun Home

* Joe Sacco – Palestine

* Grant Morrison & Dave McKean - The Arkham Asylum

* Howard Chaykin - Black Kiss

Wybrane opracowania krytyczne:

* Scott McCloud - Understanding Comics

* Will Eisner - Graphic Storytelling and Visual Narrative

* Shirrel Rhoades - A Complete History of American Comic Books

* Jeet Heer and Kent Worcester, eds. - A Comics Studies Reader

* Douglas Wolk - Reading Comics

* Roger Sabin - Adult Comics

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą przeszłości i teraźniejszości komiksu i powieści graficznej w USA

* jest świadomy ewolucji medium komiksu i jego różnorodności

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów funkcjonowania komiksów i powieści graficznych w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do medium komiksu

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia komiksu i powieści graficznych

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

* rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnych konwencji komiksowych

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci będą prowadzić pod kierunkiem wykładowcy, do wymagań proseminarium należą:

* aktywny udział w proseminarium 20%

* prezentacja dla innych studentów w czasie zajęć 20%

* anotowana bibliografia kluczowych tekstów krytycznych przydatnych w analizie wybranej powieści graficznej 20%

* praca semestralna (15-20 stron) 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.