Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bodies in (Pop)Culture and Society

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS215 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bodies in (Pop)Culture and Society
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium badać będzie to, w jaki sposób ciała funkcjonują w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie. Odchodząc od bardziej tradycyjnych, antropologicznych i socjologicznych ujęć, skupimy się na tym jak różnego rodzaju tożsamości manifestują się i przecinają na ciele, oraz nad tym jak takie ucieleśnienia wpływają na indywidualne i grupowe doświadczenia. Przyglądając się rasie, klasie, płci, seksualności, sprawności i sylwetce, zakwestionujemy wizję ciała jako pojemnika dla indywidualnego podmiotu. Podczas zajęć analizować będziemy teksty kultury i zjawiska społeczne.

Pełny opis:

Proseminarium badać będzie to, w jaki sposób ciała funkcjonują w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie. Odchodząc od bardziej tradycyjnych, antropologicznych i socjologicznych ujęć, skupimy się na tym jak różnego rodzaju tożsamości manifestują się i przecinają na ciele, oraz nad tym jak takie ucieleśnienia wpływają na indywidualne i grupowe doświadczenia. Przyglądając się rasie, klasie, płci, seksualności, sprawności i sylwetce, zakwestionujemy wizję ciała jako pojemnika dla indywidualnego podmiotu. Podczas zajęć analizować będziemy teksty kultury i zjawiska społeczne

Jako, że seminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci i studentki przeprowadzą badania dotyczące kulturowych przedstawień ciała zawężonego do konkretnego ucieleśnienia oraz przygotują pracę semestralną na podstawie tych badań (15-20 stron).

Literatura:

Wybrana literatura:

Judith Butler "Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex"

Margo de Mello "Body Studies: An Introduction"

Alison Kafer, "Feminist, Queer, Crip"

Samantha Murray, "The 'Fat' Female Body"

Kyla Wazana Tompkins "Racial Indigestion: Eating Bodies In The 19th Century"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/ka:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą kulturowych przedstawień ciała w mediach różnego typu oraz społecznych konceptualizacji ciała

• rozróżnia kluczowe sposoby ujęcia ciał w kontekście rasy, klasy, płci, seksualności, sprawności oraz sylwetki

• ma świadomość złożonych kontekstów zjawisk dotyczących funkcjonowania ciał w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnych Stanów Zjednoczonych

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do przedstawień ciał

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• ma świadomość różnych form ucieleśnienia i ich wpływu na doświadczenie społeczne i kulturowe

• jest otwarty/a na nowe zjawiska i idee w amerykańskiej kultury popularnej

• rozumie i docenia rolę kultury popularnej w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci i studentki będą prowadzić pod kierunkiem wykładowczyni, do wymagań proseminarium należą:

- aktywny udział w proseminarium 20%

- prezentacja dla innych studentów i studentek w czasie zajęć 20%

- anotowana bibliografia kluczowych tekstów oraz krytyki dla wybranego medium/obszaru 20%

- praca semestralna (15-20 stron) 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.