Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

20th and 21st-century American Poetry: Ethics, Aesthetics, Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS217 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: 20th and 21st-century American Poetry: Ethics, Aesthetics, Politics
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z najbardziej aktualnymi zjawiskami w poezji amerykańskiej widzianymi w perspektywie historycznej. Podczas zajęć prześledzimy rozwój najważniejszych zjawisk w poezji 20 i 21 wieku, skupiając się na związkach między etyką, estetyką i polityką. Będziemy pracować nad umiejętnościami interpretacyjnymi, studenci oswoją się z trudnymi, nielinearnymi, eksperymentalnymi tekstami. Uczestnicy seminarium będą przygotowywać krótkie wypowiedzi pisemne w trakcie semestru i dłuższy esej na koniec.

Skrócony opis:

Seminarium skupia się na twórczości najważniejszych poetów amerykańskich 20 i 21 wieku. Studenci zapoznają się z dominującymi trendami poezji modernistycznej, powojennej i najnowszej. Szczególnie w odniesieniu do poezji 21 wieku, sięgniemy po narzędzia oferowane przez ekokrytykę. Studenci wybiorą poet(k)ę, temat lub okres, na którym skupią się przygotowując esej zaliczeniowy (15-20 stron).

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z najbardziej aktualnymi zjawiskami w poezji amerykańskiej widzianymi w perspektywie historycznej. Podczas zajęć prześledzimy rozwój najważniejszych zjawisk w poezji 20 i 21 wieku, skupiając się na związkach między etyką, estetyką i polityką. Zaczynając od ruchów awangardowych z początku 20 wieku, przyjrzymy się w jaki sposób poezja wyrasta z kontekstu (materialnego, politycznego, środowiskowego, etnicznego) i w jaki sposób komunikuje się z innymi dyscyplinami sztuki (sztuki wizualne, kino), a także z technologią i nauką. Przyjrzymy się ewolucji (i trwałości) metafor dotyczących wolności, relacji między jednostką a społeczeństwem czy naturą i kulturą. Poddamy analizie zmienne znaczenie polityczności w sztuce. Szczególnie w odniesieniu do poezji 21 wieku, sięgniemy po narzędzia oferowane przez ekokrytykę, próbując prześledzić rozwój post-pastoralnej, ekologicznej wrażliwości we współczesnej poezji.

Dużo uwagi poświęcimy interpretacji poszczególnych tekstów. W ten sposób seminarium udoskonali umiejętności interpretacyjne studentów, którzy będą mieli szansę oswoić się z trudnymi, nielinearnymi, eksperymentalnymi tekstami.

W trakcie semestru studenci będą przygotowywali krótkie wypowiedzi pisemne na temat poszczególnych wierszy. Na koniec semestru napiszą dłuższy esej zaliczeniowy (15-20 stron).

Literatura:

Antologie:

"Norton Anthology of 20th Century American Poetry" (various editions)

"The New American Poetry of Engagement: A 21st Century Anthology" (ed. Ann Keniston and Jeffrey Gray)

"American Poets in the 21'st Century: The New Poetics" (ed. Claudia Rankine and Lisa Sewell)

"Black Nature. Four Centuries of African American Nature Poetry" (ed. Camille Dungy)

Opracowania krytyczne:

Douglas Mao, Solid Objects: Modernism and the Test of Production (Princeton, 1998)

Jerome McGann, "radiant textuality. literature after the world wide web" (Palgrave, 2001).

Mariorie Perloff, "Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media" (University of Chicago Press, 1991)

Marjorie Perloff, "21-st Century Modernism: the 'New' Poetics" (Blackwell, 2002)

"Ecopoetics. Essays in the Field" Ed. Angela Hume and Gillian Osborne, "University of Iowa Press, 2018).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi opisać najważniejsze zjawiska w poezji amerykańskiej 20 i 21 wieku

- rozumie i sprawnie interpretuje eksperymentalne teksty poetyckie, rozumie związki między estetyką, etyką i polityką

- ma podstawową znajomość prozodii

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie obecności i udziału w zajęciach, w tym - krótkie prace pisemne na temat poszczególnych wierszy (60%), esej zaliczeniowy (15-20 stron - 40%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.