Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary American Cinema (Współczesne kino amerykańskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS220 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Contemporary American Cinema (Współczesne kino amerykańskie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

nd

Skrócony opis:

Proseminarium oferuje kompleksowy przegląd współczesnego kina amerykańskiego ostatnich kilku dekad. Poszczególne spotkania poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym.

Pełny opis:

Proseminarium oferuje kompleksowy przegląd współczesnego kina amerykańskiego ostatnich kilku dekad. Poszczególne spotkania poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym. Dyskusje skupią się przede wszystkim na dwu zagadnieniach:

a) trajektorii estetycznego rozwoju medium w USA;

b) sposobach, w jakie medium odzwierciedlało XX-wieczne amerykańskie lęki i problemy oraz odbijało zmiany zachodzące w Stanach Zjednoczonych.

Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci wybiorą jedną powieść graficzną, przeanalizują ją przy użyciu wybranego aparatu metodologicznego oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Literatura:

Wybrane pozycje krytyczne:

* Chris Holmlund - American Cinema of the 1990s

* Yannis Tzioumakis - American Independent Cinema

* David Sutton, Peter Wogan - Hollywood Blockbusters. The Anthropology of Popular Movies

* Sharon Packer - Movies and the Modern Psyche

* wybrane artykuły

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą współczesnego kina amerykańskiego

* jest świadomy ewolucji gatunków, konwencji i trendów w kinie amerykańskim

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów kina w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kina

*. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia kina amerykańskiego

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

* rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnego kina

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci będą prowadzić pod kierunkiem wykładowcy, do wymagań proseminarium należą:

* aktywny udział w proseminarium 20%

* prezentacja dla innych studentów w czasie zajęć 20%

* anotowana bibliografia kluczowych tekstów krytycznych przydatnych w analizie wybranej powieści graficznej 20%

* praca semestralna (15-20 stron) 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Praktyki zawodowe:

nd

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.