Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Outsider Art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS230 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Outsider Art
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs oferuje teoretyczną analizę amerykańskiej Outsider Art i koncentruje się na pojęciach związanych z estetycznym peryferium kultury a także omawia go w kontekście amerykańskim. Podstawą kursu będą krytyczne teksty omawiające zagadnienia amerykańskiego art brut, sztuki spod znaku 'lowbrow', pop-surrealizmu i innych ruchów związanych z amerykańską kontrkulturą artystyczną, które powstały na fali odrzucenia estetycznego decorum oraz eksploatacji kultury masowej i Amerykany.

Pełny opis:

Siedem bloków tematycznych rozwijających problematykę oraz zagadnienia towarzyszące w kształtowaniu się i rosnącej popularności sztuki outsiderskiej i naiwnej w Stanach Zjednoczonych, pozwoli na zapoznanie się z obszarami amerykańskiej kultury, które w sposób znaczący odpowiadają za formowanie się tzw. „american fringe taste”. Bloki te obejmą postaci, miejsca, nurty oraz inspiracje związane z American Outsider Art, łącząc je z zagadnieniami transgresji, magii, nauki, spirytualizmu i innych, zakorzenionych w kulturze amerykańskiej i odtwarzanych w postmodernistycznym eksperymencie ucieczki od artystycznego status quo. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historia i teorią Amerykańskiej Sztuki Pogranicza oraz osadzenie jej na kulturowej mapie USA pokazując geograficznie rodzące się różnice w podejściu do decorum i artystycznej ekspresji między zachodnim wybrzeżem a Nowym Yorkiem. Nie bez znaczenia będzie tu wpływ analogicznej schizmy w sztuce Europejskiej oraz fabrykacja tradycji europejskiej (wraz z jej travestacją) oraz zapożyczenia tzw. Amerykany w sztuce nieamerykańskiej.

Literatura:

wybrane/przykładowe pozycje:

Kristen Anderson (ed.). 2004. Pop Surrealism. The Rise of Underground Art. San Francisco: Last Gasp.

Greg Bottoms. 2007. The Colorful Apocalypes. Journeys in Outsider Art. Chicago: Chicago University Press.

David Maclagan. 2009. Outsider Art. From the Margins to the Marketplace. London: Reaktion Books.

John Maizels (ed.). 2016. Outsider Art. Sourcebook. International Guide to Art Brut and Outsider Art. London: RawVision.

Daniel Martin Diaz. 2018. Soul Machine. China: Prolong Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada znajomość tradycji sztuki Amerykańskiego Pogranicza (American Outsider Art.)

• jest świadomy kulturowych wpływów w AOA i jej historycznych uwarunkowań.

• posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zagadnień związanych z AOA oraz jej ujęć w teorii.

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie posługiwać się pojęciami związanym z AOA.

• potrafi stosować aparat krytyczny w odniesieniu do AOA.

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów w odniesieniu do AOA.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy kulturowego znaczenia i wpływów AOA.

• jest otwarty na pogłębianie wiedzy dot. nowych idei w zakresie kultury.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna (esej krytyczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: Anna Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs oferuje teoretyczną analizę amerykańskiej Outsider Art i koncentruje się na pojęciach związanych z estetycznym peryferium kultury a także omawia go w kontekście amerykańskim. Podstawą kursu będą krytyczne teksty omawiające zagadnienia amerykańskiego art brut, sztuki spod znaku 'lowbrow', pop-surrealizmu i innych ruchów związanych z amerykańską kontrkulturą artystyczną, które powstały na fali odrzucenia estetycznego decorum oraz eksploatacji kultury masowej i Amerykany.

Pełny opis:

Siedem bloków tematycznych rozwijających problematykę oraz zagadnienia towarzyszące w kształtowaniu się i rosnącej popularności sztuki outsiderskiej i naiwnej w Stanach Zjednoczonych, pozwoli na zapoznanie się z obszarami amerykańskiej kultury, które w sposób znaczący odpowiadają za formowanie się tzw. „american fringe taste”. Bloki te obejmą postaci, miejsca, nurty oraz inspiracje związane z American Outsider Art, łącząc je z zagadnieniami transgresji, magii, nauki, spirytualizmu i innych, zakorzenionych w kulturze amerykańskiej i odtwarzanych w postmodernistycznym eksperymencie ucieczki od artystycznego status quo. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historia i teorią Amerykańskiej Sztuki Pogranicza oraz osadzenie jej na kulturowej mapie USA pokazując geograficznie rodzące się różnice w podejściu do decorum i artystycznej ekspresji między zachodnim wybrzeżem a Nowym Yorkiem. Nie bez znaczenia będzie tu wpływ analogicznej schizmy w sztuce Europejskiej oraz fabrykacja tradycji europejskiej (wraz z jej travestacją) oraz zapożyczenia tzw. Amerykany w sztuce nieamerykańskiej.

Literatura:

wybrane/przykładowe pozycje:

Kristen Anderson (ed.). 2004. Pop Surrealism. The Rise of Underground Art. San Francisco: Last Gasp.

Greg Bottoms. 2007. The Colorful Apocalypes. Journeys in Outsider Art. Chicago: Chicago University Press.

David Maclagan. 2009. Outsider Art. From the Margins to the Marketplace. London: Reaktion Books.

John Maizels (ed.). 2016. Outsider Art. Sourcebook. International Guide to Art Brut and Outsider Art. London: RawVision.

Daniel Martin Diaz. 2018. Soul Machine. China: Prolong Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.