Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popular Genres in the United States (Gatunki popularne w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS239 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Popular Genres in the United States (Gatunki popularne w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs omawia szereg gatunków popularnych, takich jak romans, science fiction, opowieść detektywistyczna, fantasy, horror i weird tale oraz analizuje ich ewolucję oraz funkcjonowanie w kulturze współczesnych Stanów Zjednoczonych. Ponieważ większość z tych gatunków albo pochodzi, albo została ukształtowana w Stanach Zjedzonych, szczególny nacisk zostanie położony na sposób w jaki, te na pierwszy rzut oka lekkie i mało wymagające opowieści, były i wciąż są odbiciem wielu zmian społecznych i ważnych kwestii politycznych. Wśród kwestii tych wymienić warto politykę, płeć kulturową i seksualność, klasizm i rasizm, oraz cielesność.

Pełny opis:

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do teorii gatunków. Kolejne pary zajęć poświęcone będę niżej wymienionym siedmiu gatunkom, których analiza oparta jest na wybranych powieściach i opowiadaniach. W pierwszej części kursu skupimy się na wybranych gatunkach, które ukazują konkretne tematy jak również konkretne zastosowanie aparatu teoretycznego typowego dla analizy gatunków. W drugiej części kursu studenci i studentki będą mieli za zadanie przedstawić grupie plan badań oraz wyniki badań, na podstawie których napiszą pracę badawczą (10 stron). Poprzez cały semestr będziemy również ćwiczyć kluczowe umiejętności w zakresie przeprowadzania badań oraz akademickiego pisania takie jak robienie notatek, ocena źródeł, planowanie pracy i poprawa błędów, praca ze źródłami, cytowanie etc.

Główne tematy:

1) Gatunki popularne - historia, konteksty i dyskursy

2) Powieść detektywistyczna i kryminał

3) Science fiction

4) Fantasy

5) Dystopia

6) Horror

7) Romans

8) (nowa) Weird Tale

Literatura:

Wybrana bibliografia:

Wybrane opowiadania: Stephen King, H.P. Lovecraft, kolektyw Archive of Our Own, Poppy Z. Brite, Nnedi Okorafor, Sarah Paretsky etc.

Literatura krytyczna:

Abbott, Megan E. The Street Was Mine: White Masculinity in Hardboiled Fiction and Film Noir. New York: Palgrave, 2002.

Ascari, Maurizio. A Counter-History of Crime Fiction: Supernatural, Gothic, Sensational. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Barr, Marleen. Lost in Space: Probing Feminist Science Fiction and Beyond. The University of North Carolina Press, 1993.

Belsey, Catherine, and Jane Moore, eds. The Feminist Reader: Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. Cambridge, MA: Blackwell, 1991.

Glover, David, and Scott McCracken (eds.) The Cambridge Companion to Popular Fiction. Cambridge University Press, 2012.

Griffith, Nicola and Stephen Pagel, eds. Bending the Landscape: Original Gay and Lesbian Writing, Science Fiction. Woodstock: Overlook Press, 1998.

Hogle, Jerrold E. The Cambridge Companion to Gothic Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Imarisha, Walidah and Adrienne Maree Brown, eds. Octavia’s Brood: Science Fiction Stories from Social Justice Movements. AK Press, 2015.

James, Edward, and Farah Mendlesohn (eds.) The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Cambridge University Press, 2012.

Lloyd-Smith, Allan. American Gothic Fiction: An Introduction. A&C Black, 2004.Punter, David, ed. A Companion to the Gothic. London: Wiley-Blackwell, 2001.

Makinen, Merja. Feminist Popular Fiction. London: Palgrave, 2001.

Pearson, Wendy Gay, Veronica Hollinger and Joan Gordon, eds. Queer Universes: Sexualities in Science Fiction. Liverpool: Liverpool University Press, 2008.

Radway, Janice. A. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press. 1991.

Rzepka, Charles and Lee Horsley, eds. A Companion to Crime Fiction. Chichester: Wiley, 2010.

Saunders, Corinne (ed.) A Companion to Romance: From Classical to Contemporary. Malden: Blackwell, 2004.

Simmons, David (ed.) New Critical Essays on H.P.Lovecraft. 2013.Wisker, Gina. Horror Fiction: An Introduction. A&C Black, 2005.

Smajić, Srdjan. Ghost-Seers, Detectives, and Spiritualists: Theories of Vision in Victorian Literature and Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Williams, Raymond. Culture is Ordinary. In: Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism. Verso: 1989.

Teksty mogą ulec zmianie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/ka:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą różnych gatunków oraz ich rozwoju

* rozpoznaje najważniejsze motywy i środki wyrazu w różnych gatunkach

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych procesów odzwierciedlonych w tekstach kultury popularnej w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do szeregu zjawisk w ramach kultury popularnej

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia gatunków literackich

* potrafi organizować wyniki badań w jasnej formie pisemnej i ustnej

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci będą prowadzić pod kierunkiem wykładowcy, do wymagań proseminarium należą:

* aktywny udział w proseminarium 20%

* prezentacja w czasie zajęć 20%

* anotowana bibliografia TV 20%

* praca semestralna (10 stron) 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kotwasińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kotwasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.