Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American 19th Century: People, Culture, Society

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SA046 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American 19th Century: People, Culture, Society
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przedstawiają główne wydarzenia z historii społecznej USA w XIX wieku, takie jak tworzenie się podstaw państwowości i związane z tym podziały społeczno - polityczne, istotę amerykańskiego niewolnictwa, rozwój terytorialny i urbanizację, wojnę domową/secesyjną i Rekonstrukcję, a także rolę i miejsce USA na arenie międzynarodowej. Zajęcia przybliżą uczestnikom najważniejsze wydarzenia kształtujące społeczeństwo amerykańskie, ich ewolucję i skutki w perspektywie historycznej.

Skrócony opis:

Zajęcia przedstawiają główne wydarzenia z historii społecznej USA w XIX wieku, takie jak tworzenie się podstaw państwowości i związane z tym podziały społeczno - polityczne, istotę amerykańskiego niewolnictwa, rozwój terytorialny i urbanizację, wojnę domową/secesyjną i Rekonstrukcję, a także rolę i miejsce USA na arenie międzynarodowej. Zajęcia przybliżą uczestnikom najważniejsze wydarzenia kształtujące społeczeństwo amerykańskie, ich ewolucję i skutki w perspektywie historycznej.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Czym jest XIX wiek w USA i w Europie? Jakie ją jego główne wyznaczniki. Jakie wydarzenia i zmiany tworzą XIX wiek na obu kontynentach

2. Rozwój terytorialny USA w XIX wieku i jego społeczne konsekwencje.

3. Istota amerykańskiego niewolnictwa. Kontrowersje wokół niewolnictwa.

4. Społeczeństwo Południa - wartości i zasady

5. Społeczeństwo Północy - wartości i zasady

6. Wspólnoty utopijne i ich twórcy (przywódcy).

7. Ewolucja amerykańskiego bohatera: żołnierz, pionier, polityk, przedsiębiorca.

8. Rekonstrukcja jako eksperyment społeczny.

9. Imigracja

10. Religijność i religia w USA w XIX wieku

11. Kobiety i ich miejsce w społeczeństwie

12. Kultura wysoka i niska w USA w XIX wieku

13.Ruch progresywny - jego geneza, działanie i skutki

14. Fundamentalizm i jego przejawy

15. Zaliczenie

Literatura:

Edward Pessen, Jacksonian America. Society, Personality and Polictics, Dorsey Press: Homewood, Illinois 1969.

Thomas Schlereth, Vixtorian America. Trasfomations of Everyday Life 1876 - 1915, Harper Perennial 1992.

Boyer, Clark, Kett, Salisbury, Sitkoff, Woloch, The Enduring Vision. A History of the American People, Houghton Mifflin: Boston, New York 2008.

W. Susman. Culture as History. The Transformations of American society in the 20th century.

C. Fischer, Made in America. A Social History af American Culture and Character

E. Cobbs - Hoffman, et al. Major Problems in American History, Vol 1 and 2 (sected spources and readings)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student w dziedzinie wiedzy

1. posiada wiedzę dotyczącą zjawisk społecznych w USA w XIX wieku

2. rozumie rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na zmianę społeczną

3. wyjaśnia zależności pomiędzy tymi czynnikami

4. potrafi przedstawić kierunki rozwoju, ewolucję i charakter wydarzeń społecznych w Stanach Zjednoczonych w wymiarze krajowym i perspektywie historycznej i społecznej

w dziedzinie umiejętności:

1. potrafi wyszukiwać i analizować informacje w celu stworzenia spójnego obrazu przemian społecznych w USA w XIX wieku

2. umie porównywać i uzasadniać charakter zmian, zjawisk i procesów w USA w XIX wieku

3. formułuje własne sądy dotyczące przemian społecznych w dziewiętnastowiecznych USA

4. posiada zaawansowane umiejętności analizy interdyscyplinarnej i potrafi użyć ich w celu przeprowadzenia oceny zmian zachodzących w danym okresie

5. potrafi dokonywać interdyscyplinarnej analizy zjawisk i procesów społecznych w USA w XIX wieku

w dziedzinie kompetencji:

1. jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie społeczeństwa USA

2. rozumie i docenia rolę czynników wewnętrznych dla przedstawienia wydarzeń związanych ze społeczeństwem USA

3. jest świadomy roli czynników społecznych dla obywatela współczesnych Stanów Zjednoczonych

4. rozumie rolę ważności różnic kulturowych dla zrozumienia zjawisk społecznych w USA w XIX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, prezentacja, sprawdzian. Aktywny udział w zajęciach, prezentacja, sprawdzian. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, a każda następna (nieusprawiedliwiona) powoduje konieczność zaliczenia obu (wszystkich) nieusprawiedliwionych zajęć. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z wyznaczoną literaturą, uczestniczyć w zajęciach i przygotować referat (prezentację) na określony temat. Metody nauczania obejmować więc będą elementy wykładu, prezentacji, dyskusji. Zakończeniem zajęć jest pisemne zaliczenie. Jeśli nieobecność na zajęciach spowodowana jest ważnym powodem proszę o poinformować o tym prowadzącego.

Ocena końcowa obejmować będzie: a. obecność i aktywność (25%); b. prezentację (25%); c. test końcowy (25%); d. 5-stronicowy esej semestralny (25%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Batóg
Prowadzący grup: Włodzimierz Batóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.