Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Political Thought (Amerykańska myśl polityczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB052 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Political Thought (Amerykańska myśl polityczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, prądami i tradycjami amerykańskiej myśli politycznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z najważniejszymi debatami w ramach amerykańskiej myśli politycznej.

Skrócony opis:

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, prądami i tradycjami amerykańskiej myśli politycznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z najważniejszymi debatami w ramach amerykańskiej myśli politycznej. Punktem wyjścia tych zajęć jest przekonanie, że myśl polityczna jest refleksją nad polityką i jako taka również jest działaniem politycznym. Zgodnie z tym podejściem studenci będą omawiać literaturę źródłową – artykuły, pamflety, korespondencje oraz dokumenty – najważniejszych polityków, działaczy i teoretyków. Początkowe spotkania będą poświęcone kwestiom historycznym (myśl kolonialna, myśli czasów rewolucji, debaty dotyczące charakteru Unii oraz abolicjonizmu), kolejne będą miały charakter problemowy (wolność, równość, demokracja, nieposłuszeństwo obywatelskie, feminizm, polityka tożsamości).

Pełny opis:

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, prądami i tradycjami amerykańskiej myśli politycznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z najważniejszymi debatami w ramach amerykańskiej myśli politycznej. Punktem wyjścia tych zajęć jest przekonanie, że myśl polityczna jest refleksją nad polityką i jako taka również jest działaniem politycznym. Zgodnie z tym podejściem studenci będą omawiać literaturę źródłową – artykuły, pamflety, korespondencje oraz dokumenty – najważniejszych polityków, działaczy i teoretyków. Początkowe spotkania będą poświęcone kwestiom historycznym (myśl kolonialna, myśli czasów rewolucji, debaty dotyczące charakteru Unii oraz abolicjonizmu), kolejne będą miały charakter problemowy (wolność, równość, demokracja, nieposłuszeństwo obywatelskie, feminizm, polityka tożsamości).

Literatura:

Materiały do zajęć obejmują teksty dostępne on-line oraz skany tekstów zamieszczone na platformie e-Kampus.

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca do każdych zajęć podana jest pod każdym z tematów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna w stopniu podstawowym historyczną trajektorię amerykańskiej myśli politycznej

- zna w stopniu podstawowym najważniejsze prądy i postaci amerykańskiej myśli politycznej

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć politycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność dyskutowania i rozumienia tekstów dotyczących amerykańskiej myśli politycznej;

- posiada umiejętność streszczania na piśmie argumentów przedstawionych w tekstach

- posiada umiejętność przygotowywania wybranych typów prac pisemnych dot. wybranych zagadnień w ramach amerykańskiej myśli politycznej i formułowania tez w oparciu o różnorodne źródła

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi współdziałać i współpracować w grupie, dyskutując na temat wybranych zagadnień dotyczących amerykańskiej myśli politycznej

- jest otwarty na różne zjawiska i idee, ceni różnorodność i wielość opinii i kultur

Metody i kryteria oceniania:

Analiza tekstu – grupowa, w podgrupach i indywidualna

Streszczenia lektur

Kolokwium i egzamin końcowy, podczas którego studenci będą musieli wykazać się zrozumieniem tekstów i umiejętnością porównywania argumentów (studenci będą mogli korzystać ze swoich notatek i streszczeń)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Smoleński
Prowadzący grup: Jan Smoleński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.