Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Film Between New Hollywood and Now (Kino amerykańskie po Nowym Hollywood)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0016-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Film Between New Hollywood and Now (Kino amerykańskie po Nowym Hollywood)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Gotowość czytania pozycji krytycznych (1-2 artykuły bądź rozdziały tygodniowo) oraz oglądania filmów (1-2 tytuły tygodniowo).

Skrócony opis:

Kurs oferuje kompleksowy przegląd kina amerykańskiego od lat 60. XX wieku i początku Nowego Hollywood do dnia dzisiejszego. Poszczególne zajęcia poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym.

Pełny opis:

Kurs oferuje kompleksowy przegląd kina amerykańskiego od lat 60. XX wieku i początku Nowego Hollywood do dnia dzisiejszego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

* kino amerykańskie lat 60.

* post-klasyczny Hollywood;

* blockbuster cinema;

* sektor niezależny w USA;

* najważniejsze gatunki powojenne: western, science fiction, exploitation, action movie, kino etniczne, nowy film wojenny;

* wpływ techniki na wszystkie etapy produkcji filmu;

* adaptacje i światy narracyjne;

* główne teorie filmowe (psychoanaliza, feminizm, Marksizm).

Literatura:

Wybrane pozycje krytyczne:

* Chris Holmlund - American Cinema of the 1990s

* Yannis Tzioumakis - American Independent Cinema

* David Sutton, Peter Wogan - Hollywood Blockbusters. The Anthropology of Popular Movies

* Sharon Packer - Movies and the Modern Psyche

* wybrane artykuły

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą kina amerykańskiego w latach 1960-2019

* jest świadomy ewolucji gatunków, konwencji i trendów w kinie amerykańskim

* posiada zaawansowaną wiedzę historycznych kontekstów kina w USA

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kina

*. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy kulturowego znaczenia kina amerykańskiego

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie najnowszej kultury amerykańskiej

* rozumie i docenia rolę Stanach Zjednoczonych w rozwoju globalnego kina

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą czytać zadane lektury, uczęszczać na zajęcia, brać udział w dyskusjach oraz przygotować projekt końcowy.

1) projekt końcowy - 40%

2) aktywność na zajęciach – 30%

3) zadania na Slacku – 40%

Ocena ostateczna (składająca się z powyższych komponentów):

* ponad 90% – 5

* 85-89% – 4+

* 80-84% – 4

* 70-79% – 3+

* 60-69% – 3

Praktyki zawodowe:

nd.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.