Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Futbol w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0030 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Futbol w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: historia i aktualny stan futbolu w Ameryce Łacińskiej, latynoamerykańskie kluby i federacje piłkarskie, reprezentacje państw latynoamerkańskich podczas międzynarodowych turniejów, marketing sportowy i wymiar ekonomiczny futbolu, społeczny fenomen piłki nożnej w Ameryce Łacińskiej, futbol a polityka, organizacja wielkich imprez piłkarskich przez państwa latynoamerykańskie, media, portale społecznościowe i transmisje telewizyjne meczów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następujące bloki tematyczne:

I. Historia i ewolucja futbolu w Ameryce Łacińskiej

II. Narodowe i międzynarodowe struktury futbolu w Ameryce Łacińskiej

III. Turnieje regionalne i międzynarodowe

III. Legendy futbolu latynoamerykańskiego - mecze i piłkarze

IV. Futbol a biznes

V. Futbol a społeczeństwo

VI. Futbol a polityka

VII. Futbol a media

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tony Mason, Pasja milionów: piłka nożna w Ameryce Południowej, Gdańsk, Marabut, 2002

Literatura dodatkowa:

1. Eduardo P. Archetti, Masculinidades: fútbol, tango y polo en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Antropofagia, 2003

2.Pierre Arnaud, James Riordan (ed.), Sport and International Politics, London - New York, Routledge, 2003

3. Pascal Boniface, Football as a factor (and a reflection) of international politics, Paris, IRIS, 2002

4.Paul Darby, Martin Johnes & Gavin Mellor, Soccer and Disaster, London - New York, Routledge, 2005

5.Deloitte, Football Money League reports (Latin America)

6.Stephen Dobson &John Goddard, The Economics of Football, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011

7.Franklin Foer, How soccer explains the world. An Unlikely Theory of Globalization, London-New York, HarperCollins Publishers, 2008

8.Eileen Kennedy & Laura Hills, Sport, Media and Society, Oxford-New York, Berg, 2009

9. David G. McComb, Sports in World History, New York-London, Routledge, 2004

10.Alvin H. Marill, Sports on Television, Westport, Praeger Publishers, 2009

11.Money Laundering through the Football Sector, FATF Report 2009

12. Aldo Panfichi (red.), Ese gol existe: una mirada al Perú a través del fútbol, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu zajęć studenci:

1.Posiadają wiedzę z zakresu historii i obecnej kondycji latynoamerykańskiego futbolu.

2.Znają ligi narodowe, turnieje międzynarodowe i latynoamerykańskie federacje piłkarskie.

3.Dysponują wiedzą w zakresie znaczenia piłki nożnej w poszczególnych państwach latynoamerykańskich.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu zajęć studenci:

1.Rozumieją fenomen społeczny futbolu w Ameryce Łacińskiej, a także jego wymiar polityczny i ekonomiczny.

2.Są obeznani z wyzwaniami organizacji wielkich imprez sportowych dla państw latynoamerykańskich i potrafi oszacować ich korzyści oraz negatywne efekty.

3. Potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat futbolu.

4. Posiadają umiejętność merytorycznego argumentowania w dyskusjach na temat piłki nożnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu zajęć studenci:

1. Rozumieją potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy.

2. Potrafią współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

3. Potrafią odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie dokonana na podstawie projektu grupowego oraz aktywności studentów podczas zajęć, w następującym stosunku:

75% - projekt

25% - aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.