Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Monuments

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0036 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Monuments
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

no special prerequisites

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest poznanie całej serii amerykańskich pomników upamiętniających wojny amerykańskie, inne wydarzenia historyczne, główne postaci historii amerykańskiej, itd. i wyrażających w sposób bardzo skomplikowany zbiorową pamięć narodu. Szczegółowe analizy ich genezy oraz debat publicznych które sprowokowały są dobrym sposobem badania historii amerykańskiej, amerykańskiej dyplomacji, amerykańskich mitów i ideologii, relacji między rasami i płciami, a także amerykańskich tradycji rzeźbiarskich.

Pełny opis:

American Monuments--szanowane, ignorowane, wandalizowane, usuwane

Celem tego kursu jest poznanie całej serii amerykańskich pomników upamiętniających wojny amerykańskie, inne wydarzenia historyczne, główne postaci historii amerykańskiej, itd. i wyrażających w sposób bardzo skomplikowany zbiorową pamięć narodu. Szczegółowe analizy ich genezy oraz debat publicznych które sprowokowały są dobrym sposobem badania historii amerykańskiej, amerykańskiej dyplomacji, amerykańskich mitów i ideologii, relacji między rasami i płciami, a także amerykańskich tradycji rzeźbiarskich. Kontrowersje wokół Pomnika Weteranów Wojny Wietnamskiej sprowokowały amerykanistów do znacznie drobiazgowych badań genezy pomników i memoriałów Drugiej Wojny Światowej, Wojny w Korei, oraz Wojny Secesyjnej. Kurs będzie obejmował teksty krytyczne, teksty historyków, teksty źródłowe, fotografie, filmy i próbki z literatury.

Literatura:

Boime, “Patriarchy Fixed in Stone: Gutzon Borglum’s ‘Mount Rushmore.’” American Art 5, no. 1/2 (Winter - Spring 1991): 142–67.

Thomas J. Brown. Civil War Monuments and the Militarization of America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019.

Kevin Bruyneel. “The King’s Body: The Martin Luther King Jr. Memorial And The Politics of Collective Memory,” History & Memory 26, no. 1, (Spring/Summer 2014): 75-108.

Erika Doss. “Augustus Saint-Gaudens’s The Puritan: Founders’ Statues, Indian Wars, Contested Public Spaces, and Anger’s Memory in Springfield, Massachusetts.” Winterthur Portfolio Vol. 46, No. 4 (Winter 2012): 237-70.

Dwyer and Alderman, Civil Rights Memorial and the Geography of Memory, Center for American Places at Columbia College Chicago, 2008.

Follini, T. L. “Speaking Monuments: Henry James, Walt Whitman, and the Civil War Statues of Augustus Saint-Gaudens.” Journal of American Studies 48, no. 1 (Feb. 2014): 25-49.

Kenneth E. Foote, “Invisible and Shadowed Past” from Shadowed Ground: America’s Landscapes of Violence and Tragedy, 292–336. Austin: University of Texas Press, 2003.

Mark Meigs, “Body Counts and Memorials: The Unexpected Effect of the Vietnam Veterans Memorial as a Model of Memory,” in The Transatlantic Sixties: Europe and The United States in the Counterculture Decade, ed. by Grzegorz Kosc, Clara Juncker, Sharon Monteith. Transcript, 2013.

Reinhart Koselleck, “War Memorials: Identity Formations of the Survivors.” In Collective Memory Reader, 365-71, edited by Olick, Vinitzky-Seroussi, Levy, Oxford UP, 2011.

Levinson, Sanford. Written in Stone: Public Monuments in Changing Societies. New Edition. Durham: Duke, 2018.

Mayo, James M., War Memorials as Political Landscape: The American Experience and Beyond. Praeger, 1988.

Savage, Kirk. Standing Soldiers, Kneeling Slaves: Race, War, and Monument in Nineteenth-Century America. Princeton University Press, 1999. (1997)

Savage, Kirk. Monument Wars: Washington D.C., the National Mall, and the Transformation of the Memorial Landscape. Berkeley: University of California, 2010 (selections)

Sally Stein, “The President’s Two Bodies Stagings and Restagings of FDR and the New Deal Body Politic” American Art 18(1): 33–57.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą:

WIEDZA

• dysponowali wiedzą jak publiczne pomniki wyrażają różne etapy i napięcia amerykańskiej ideologii, historii intelektualnej, i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych

• mieli wiedzę na temat głównych trendów w amerykańskiej sztuce monumentalnej

UMIEJĘTNOŚCI

• dysponowali nowymi umiejętnościami badawczymi i pisarskimi

• mieli nowe umiejętności analityczne

KOMPETENCJE SPOŁĘCZNE

• umieć kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena za kurs będzie uwzględniała następujące kryteria:

1. Obecność – zaleca się by być obecnym na wszystkich zajęciach; dopuszczalne są tylko dwie nieobecności

2. Aktywny udział w dyskusjach na zajęciach – 30% ostatecznej oceny.

3. 1 test w środku semestru – w sumie 30% ostatecznej oceny

4. Końcowy pięciostronicowy esej – 40%

W przypadku drugiej fali COVID-19:

Zajęcia będą się odbywały Google Meet w czasie rzeczywistym

Test będzie w Google Forms (Google Forms)

5. Ocenianie

61-77 – 3

78-89 – 4

90-100 – 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kość
Prowadzący grup: Grzegorz Kość
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.