Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Pop Art(s) and Beyond

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0037 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Pop Art(s) and Beyond
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs oferuje synchroniczną i diachroniczną analizę Sztuki Popularnej i jej estetyk, która pozwoli zrozumieć ponowoczesny zwrot w sztuce w kontekście amerykańskim. Kurs opiera się na zagadnieniach i zjawiskach naiwnej awangardy, takich jak kamp, pop, lowbrow etc. oraz ich teoretycznych przedstawieniach w oparciu o teksy krytyczne opisujące szeroko pojety „pop movement” is jego rolę kształtowaniu „Amerykan taste”.

Pełny opis:

Siedem bloków tematycznych rozwijających problematykę oraz zagadnienia towarzyszące w kształtowaniu się i rosnącej popularności sztuki popularnej w Stanach Zjednoczonych, pozwoli na zapoznanie się z obszarami amerykańskiej kultury, które w sposób znaczący odpowiadają za formowanie się tzw. „American Pop Movement”. Bloki te obejmą postaci, miejsca, nurty oraz inspiracje związane z szeroko pojętym „american pop art movement” , łącząc je z zagadnieniami teoretycznymi, pozwalającymi zrozumieć rolę APAM dla kształtowania się krytyki ponowoczesnej oraz ponowoczesnej praktyki artystycznej związanej z wyłonieniem się tzw. „nowej wrażliwości”. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historia i teorią American Pop Art(s) Movement oraz osadzenie go na kulturowej mapie USA pokazując geograficznie rodzące się różnice w podejściu do decorum i artystycznej ekspresji między zachodnim wybrzeżem a Nowym Jorkiem. Nie bez znaczenia będzie tu wpływ analogicznej schizmy w sztuce i teorii Europejskiej oraz przenikanie się różych inspiracji pod wpływem rozowoju kultury masowej (tzw. Pop cosmopolitanism).

Literatura:

wybrane/przykładowe pozycje:

Dwight MacDonald. 1962. Against The American Grain: Essays on the Effects of Mass Culture.

Greenberg, Clement. Homemade Esthetics: Observations on Art and Taste.

Susan Sontag. 2011. Against Interpretation.

George Melly. 2013, Revolt into Style

Kristen Anderson (ed.). 2004. Pop Surrealism. The Rise of Underground Art.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

• posiada znajomość tradycji American Pop Art(s) Movement (APAM)

• jest świadomy kulturowych wpływów w APAM i jej historycznych uwarunkowań.

• posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zagadnień związanych z APAM oraz jej ujęć w teorii.

• umie posługiwać się pojęciami związanymi z APAM.

• potrafi stosować aparat krytyczny w odniesieniu do APAM.

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów w odniesieniu do APAM.

• jest świadomy kulturowego znaczenia i wpływów APAM.

• jest otwarty na pogłębianie wiedzy dot. nowych idei w zakresie kultury.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna (esej krytyczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: Anna Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs oferuje synchroniczną i diachroniczną analizę Sztuki Popularnej i jej estetyk, która pozwoli zrozumieć ponowoczesny zwrot w sztuce w kontekście amerykańskim. Kurs opiera się na zagadnieniach i zjawiskach naiwnej awangardy, takich jak kamp, pop, lowbrow etc. oraz ich teoretycznych przedstawieniach w oparciu o teksy krytyczne opisujące szeroko pojety „pop movement” is jego rolę kształtowaniu „Amerykan taste”.

Pełny opis:

Siedem bloków tematycznych rozwijających problematykę oraz zagadnienia towarzyszące w kształtowaniu się i rosnącej popularności sztuki popularnej w Stanach Zjednoczonych, pozwoli na zapoznanie się z obszarami amerykańskiej kultury, które w sposób znaczący odpowiadają za formowanie się tzw. „American Pop Movement”. Bloki te obejmą postaci, miejsca, nurty oraz inspiracje związane z szeroko pojętym „american pop art movement” , łącząc je z zagadnieniami teoretycznymi, pozwalającymi zrozumieć rolę APAM dla kształtowania się krytyki ponowoczesnej oraz ponowoczesnej praktyki artystycznej związanej z wyłonieniem się tzw. „nowej wrażliwości”. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historia i teorią American Pop Art(s) Movement oraz osadzenie go na kulturowej mapie USA pokazując geograficznie rodzące się różnice w podejściu do decorum i artystycznej ekspresji między zachodnim wybrzeżem a Nowym Jorkiem. Nie bez znaczenia będzie tu wpływ analogicznej schizmy w sztuce i teorii Europejskiej oraz przenikanie się różych inspiracji pod wpływem rozowoju kultury masowej (tzw. Pop cosmopolitanism).

Literatura:

wybrane/przykładowe pozycje:

Dwight MacDonald. 1962. Against The American Grain: Essays on the Effects of Mass Culture.

Greenberg, Clement. Homemade Esthetics: Observations on Art and Taste.

Susan Sontag. 2011. Against Interpretation.

George Melly. 2013, Revolt into Style

Kristen Anderson (ed.). 2004. Pop Surrealism. The Rise of Underground Art.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.