Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

America and Americans in 20th-century Art (Ameryka i Amerykanie w sztuce XX wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0041 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: America and Americans in 20th-century Art (Ameryka i Amerykanie w sztuce XX wieku)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotami kursu są społeczeństwo oraz kultura i sztuka amerykańska w XX wieku. Podstawą do dyskusji i zajęć są korzenie kultury amerykańskiej w XX wieku (poszukiwanie tożsamości narodowej, kultury rdzenno- i afro-amerykańska) oraz wydarzenia historyczno-społeczne (Wielka Depresja, II wojna światowa, imigracja) i ich wpływ na sztukę amerykańską. Celem kursu jest pokazanie w jaki sposób patchworkowa konstrukcja amerykańskiego społeczeństwa zostaje odzwierciedlona (bądź nie) w sztuce.

Pełny opis:

Przedmiotami kursu są społeczeństwo oraz kultura i sztuka amerykańska w XX wieku. Podstawą do dyskusji i zajęć będą korzenie kultury amerykańskiej XX wieku (poszukiwanie tożsamości narodowej, kultury rdzenno- i afro-amerykańska) oraz wydarzenia historyczno-społeczne (Wielka Depresja, II wojna światowa, imigracja) i ich wpływ na sztukę amerykańską. Celem kursu jest pokazanie w jaki sposób patchworkowa konstrukcja amerykańskiego społeczeństwa zostaje odzwierciedlona (bądź nie) w sztuce.

Fakt przeniesienia stolicy sztuki po II wojnie światowej z Paryża do Nowego Jorku - miasta otwartego dla wszystkich, nie był zaskakujący. Wpływy europejskie, ale też rdzenno-amerykańskie, afro-amerykańskie wzbogacały kulturę USA. Ostatnio również azjatyckie i meksykańskie wpływy zaznaczają się bardzo silnie w kulturze USA.

Kurs ma na celu pokazanie, jak demograficzna, historyczna i społeczna sytuacja USA kształtowała sztukę tego obszaru.

1. Wprowadzenie. Omówienie kursu. Definicja pojęć "sztuka", "kultura", "społeczeństwo". Dyskusja dotycząca sztuki amerykańskiej - co rozumiemy przez to określenie.

2. Historia imigracji, społeczeństwo amerykańskie i jego problemy w XX wieku.

3. Sztuka przełomu wieków: Romantyzm vs. Realizm,

4. Wpływy rdzennych Amerykanów, American Southwest

5. Społeczność afro-amerykańska i jej wpływ na sztukę amerykańską - Harlem Renaissance

6. New Deal Art - realia lat 30tych w USA

7. II wojna światowa - propaganda

8. Imigracja z Europy

9. Abstrakcyjny ekspresjonizm

10. Pop art

11. Wolność minimal artu

12. Kobiety w sztuce amerykańskiej

13. Wyzwania imigracji na przełomie XX i XXI wieku - sztuka Azji i Meksyku

14. Dyskusja "Co jest amerykańskiego w sztuce amerykańskiej"?

Literatura:

Emily Ballew Neff, The Modern West: American Landscapes, 1890-1950, Yale University Press, 2006

Casey Nelson Blake, An Atmosphere of Effrontery. Richard Serra, Tilted Arc, and the Crisis of Public Art, [in:] Richard W. Fox, T.J.Jackson Lears, The Power of Culture. Critical Essays in American History, Chicago & London 1993

Neil Campbell, Alasdair Kean, American Cultural Studies. An introduction to American Culture, 2006

Henry Steel Commager, The American Mind, New Haven & London, 1962

Wanda M. Corn, The Great American Thing. Modern Art and National Identity, 1915-1935, University of California Press, Los Angeles, 1999

Holland Cotter, A Lesser-Known Modernism Inspired by African-American Culture, New York Times, October 1st, 2015

Jim Cullen, The American Dream, Oxford 2004

John Davis, Jennifer A. Greenhill,Jason D. LaFountain, A Companion to American Art, 2015

Christopher Grabowski, Pursuits of happiness : the American dream, civil society, religion and popular culture, Lublin, 2008

Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War, University of Chicago Press, 1983.

George Hutchinson, The Cambridge companion to the Harlem Renaissance, Cambridge University Press, 2007

Christos M. Joachimides and Norman Rosenthal, American Art in the 20th Century. Painting and Sculpture 1913-1933, Munich, 1993

Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism. A double-edged sword, New York & London, 1996

Luther S. Luedtke, Making America: The Society & Culture of the United States, UNC Press Books, 1992

Eric J. Sandeen, Picturing an Exhibition: The Family of Man and 1950s America, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1995.

Emily D. Shapiro, American Art, Chicago, 2009

Roberta Smith, A Mélange of Asian Roots and Shifting Identities, New York Times, September 8th, 2006

Edmund White, Why Can’t We Stop Talking About New York in the Late 1970s?, New York Times, September 10th, 2015

Woodrow Wilson, The Ideals of America, [in:] David A. Hollinger, Charles Capper, The American Intellectual Tradition, Volume II, New York, Oxford 2001

Dodatkowa literatura w języku polskim:

Józef Chałasiński, Kultura amerykańska : formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

Marek Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa, 2004

Julia Hartwig, Dziennik amerykański, Warszawa 2015

Gertrude Himmelfarb, Jeden naród, dwie kultury, Warszawa, 2007

Wojciech Karpiński, Amerykańskie Cienie, Warszawa 2013

Tadeusz Paleczny, Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej : zarys podstawowych zagadnień, Kraków, 2002

Tomasz Płudowski, Społeczeństwo, Kultura, Polityka series, Torun 2008

Roger Kimball, Długi Marsz. Jak rewolucja kulturalna z lat 60. zmieniła Amerykę, Elbląd 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/studentka:

1. WIEDZA

Zaprezentowany materiał umożliwi studentom rozpoznawanie kierunków i zagadnień w sztuce amerykańskiej XX wieku. Zapewni im zdolność uogólniania i kojarzenia faktów dot. społeczeństwa amerykańskiego i idei artystycznych w kontekście całości rozwoju kultury amerykańskiej.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Ukończenie kursu umożliwi studentom stosowanie nabytej wiedzy w wielu kontekstach pozaartystycznych – rozpoznawanie związków między praktykami artystycznymi a społecznym tłem tych praktyk.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnicy zajęć zyskają szczegółową wiedzę dot. korelacji problemów społecznych oraz sztuki. Udział w zajęciach umożliwi im rozpoznawanie faktów i idei artystycznych oraz kojarzenie ich z najważniejszymi problemami społecznymi. Celem kursu jest ułatwienie studentom rozumienia omawianych zjawisk artystycznych w stopniu umożliwiającym samodzielne porównywanie ich, interpretowanie i opisywanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa oparta jest na kryteriach:

projekt przygotowywany w parach i praca semestralna - 50%

egzamin końcowy – 30%

aktywność na zajęciach - 20%

Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Stelowska-Morgulec
Prowadzący grup: Diana Stelowska-Morgulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.