Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Cult Cinema

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0046 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Cult Cinema
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Niniejszy kurs jest analizą Amerykańskiego kina kultowego oraz roli filmów klasy B-Z dla rozwoju kultury Amerykańskiej i jej estetycznej tożsamości. Kurs skoncentruje się na wybranych filmach gatunku oraz reżyserach uznawanych za emblematycznych dla tego trendu filmowego w USA – od Jacka Arnolda po Russa Meyera, Johna Watersa (i innych) by na ich podstawie prześledzić historię i krytykę gatunku „American cult film”. Celem kursu jest zapoznanie się z motywacjami i zjawiskami kryjącymi się za potrzebą peryferyjnej eskpresji oraz opowiadania rzeczywistości z dala od mainstreamowych przedstaweń.

Pełny opis:

Kurs dzieli się na bloki tematyczne, z których każdy poświęcony jest innemu filmowi i reżyserowi. Taka struktua pozwoli na wnikliwą analizę tradycji „American cult cinema” oraz roli fimów klasy B-Z w rozwoju kultury Amerykańskiej i jej estetycznych tożsamości. Kurs oferuje analizę różnych obszrów Amerykańskiej sztuki offowej, jej mechanik oraz wpływu na formowanie się tzw. amerykańskiego smaku, amerykańskiej reprezentacji, oraz amerykańskiej kinematografii oraz kultury offowej. Kurs wyjaśnia znaczenia i sensy sztuki „fringe”, jej motywacje i inspircje, zwłaszcza w relacji do amerykańskiego mainstreamu. Wśród omawianych reżyserów znajdą się: Jack Arnold, Russ Meyer, John Waters, Herschell Gordon Lewis, Lloyd Kaufman i inni. Dyskusja obejmie również teoretyczne ujęcia towarzyszące rozwojowi tej kinowej tradycji w USA, jej gatunków oraz roli dla kształtowania się postmodenrnistycznych estetyk. Do omawianych gatunków należeć będą min. gore, camp, pulp, peplum, spaghetti western.

Literatura:

The Routledge Companion to Cult Cinema, E. Mathijs and J. Sexton (2019)

Cult Cinema: Introduction, E. Mathijs and J. Sexton (2012)

Cult Films: Taboo and Transgression, A. Havis (2008)

Cult Cinema as a Guide to Life: Fandom, Adaptation, and Identity, I. Q. Hunter (2016)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada znajomość tradycji American Cult Cinema (ACC)

• jest świadomy kulturowych wpływów w ACC i jego historycznych uwarunkowań.

• posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zagadnień związanych z ACC oraz jego ujęć w teorii.

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie posługiwać się pojęciami związanym z ACC.

• potrafi stosować aparat krytyczny w odniesieniu do ACC.

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych zagadnień, zjawisk i tekstów w odniesieniu do ACC.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy kulturowego znaczenia i wpływów ACC.

• jest otwarty na pogłębianie wiedzy dot. nowych idei w zakresie kultury.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna (esej krytyczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: Anna Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.