Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mass Media History II: Radio and Television (Historia Mass Mediów II: Radio i telewizja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD056-II
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mass Media History II: Radio and Television (Historia Mass Mediów II: Radio i telewizja)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Mass Media History I (Historia Mass Mediów I) 4219-SD056

Założenia (opisowo):

Szczególnie mile widziani Studenci, którzy ukończyli kurs Mass Media History I

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Druga część wprowadzenia do historii amerykańskich środków masowego przekazu, tym razem poświęcona rozwojowi radia i telewizji. Kurs oferuje podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie. Mile widziani studenci, którzy uczestniczyli w pierwszej części kursu (American Media History I 4219-SD056)

Pełny opis:

Wprowadzenie do historii amerykańskich środków masowego przekazu. Kurs skupi się na rozwoju radia i telewizji oferując podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie. Będziemy przyglądać się mediom z perspektywy technologii, polityki, kultury. Omówimy ich rolę i zadania w nowoczesnym społeczeństwie. Zapoznamy się z rozwojem różnych form programów oferowanych publiczności. Poznamy główne osobowości mediów w Stanach Zjednoczonych. Poznamy podstawowe ramy regulacji prawnych dotyczących mediów.

Literatura:

Bliss, Edward. Now the News: The Story of Broadcast Journalism. NY: Columbia University Press, 1991.

Crowley, David and Paul Heyer, Communication in History: Tchnology, Culture, Society. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2011.

Curran, James, and Michael Gurevitch, eds. Mass Media and Society. 2nd ed. New York: Arnold, 1997.

Emery, Edwin, and Michael Emery. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. 9th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2000.

Gittlin, Todd. Watching Television: A Pantheon Guide to Popular Culture. New York, Pantheon Books, 1986.

Goldberg, Robert, and Gerald Jay. Anchors: Brokaw, Jennings, Rather and the Evening News. Secaucus, NJ: Carol Publishing Group, 1990.

Gomery, Douglas. A History of Broadcasting in the United States, Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008.

Goodwin, Andrew, and Garry Whannel. Understanding Television. NY: Routledge, 1990.

Hilmes, Michele and Jason Loviglio. Radio Reader: Essays in the Cultural History of Radio. NY: Rotledge, 2002.

Hilmes, Michele. Radio Voices: American Broadcasting, 1922-1952. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Horowitz, David, and Laurence Jarvik. Public Broadcasting and the Public Trust. LA: Center for the Study of Popular Culture. 1995.

Sloan, David Wm., and James D. Startt, eds. The Media in America: A History. 7th ed. Northport, Al: Vision Press, 2008.

Sobchack, Vivian, ed. The persistence of History: Cinema, Television and the Modern Event. NY: Routledge, 1996.

Tichi, Cecelia. Electronic Hearth: Creating an American Television Culture. NY: Oxford University Press, 1991.

Additionally articles from journals and other media sources on American media in historical perspective.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

*Studenci będą w stanie nazwać i wyjaśnić główne etapy rozwoju amerykańskiego radia i telewizji

*Będą posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, struktury i funkcjonowania branży medialnej Stanach Zjednoczonych.

*Studenci będą w stanie zidentyfikować, opisać i zdefiniować najważniejsze formaty multimedialne, umieść je w ramach historii mediów i śledzić ich rozwój lub upadek.

Umiejętności:

*Studenci będą rozwijać krytyczne, oparte na wiedzy podejście do dyskusji na temat mediów,

*Rozumiejąc przebieg rozwoju zjawisk w świecie mediów oraz panujących tam zależności, będą w stanie formułować proste hipotezy na temat ich rozwoju.

*Studenci ponadto podejmą pierwsze próby pracy na materiale źródłowym,

* Podejmą próby przedstawienia wyników swoich badań w trakcie prezentacji.

Kompetencje:

*Kurs będzie także przyczynkiem do edukacji medialnej studentów jako odbiorców mediów wyposażając ich w podstawowe narzędzia do zrozumienia i odczytania współczesnego środowiska medialnego (nie tylko w Ameryce), tak aby potrafili zastosować zdobytą wiedzę dotyczące zagadnień etyki, obiektywizmu, reprezentacji (stereotypy), itp. do wykrywania i rozpoznawania mechanizmów w mediach, których są odbiorami.

*Staną się aktywnymi uczestnikami w świecie mediów zarówno jako początkowi badacze jak również odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa w dyskusjach opartych na lekturach (15pt). Będą zobowiązani przedstawić dwie krótkie prace pisemne (responses, 4 pages) oparte na materiale źródłowym (2 x 20 pt) oraz w 3-4 osobowych grupach przygotować projekt zakończony prezentacją (35 pt) na temat współczesnego zjawiska w świecie radia/telewizji. Ponadto w czasie semestru możliwe drobne ćwiczenia w czasie zajęć i/lub quizy (10 pt)

100-90/5, 89-85/4+, 84-78/4, 77-71/3+, 70-61/3, 60-0/2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)