Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Women Filmmakers (Amerykańskie reżyserki filmowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD160 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Women Filmmakers (Amerykańskie reżyserki filmowe)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Zajęcia do wyboru - koszyk 1 - studia MA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą tradycji kobiet reżyserek w kinie amerykańskim, od kina eksperymentalnego Mai Deren w latach 1940’tych po hity hollywoodzkie Kataryn Bigelow na początku XXI wieku. Kurs przygląda się gatunkom, formom i tematyce ich filmów sytuując je w świetle zmieniającej się pozycji kobiet w społeczeństwie amerykańskim.

Pełny opis:

1. Awangarda:

Maya Deren, the 1940s

Shirley Clarke, the 1950s

2. Klasyczny Hollywood:

Dorothy Arzner

3. Reżyserki feministki:

Barbara Loden, Wanda (1970)

4. Reżyserki amerykańskie o rasie:

Lizzie Borden, Born in Flames (1983)

Julie Dash, Daughetrs of the Dust

5. Reżyserki amerykańskie o seksualności:

Barbara Hammer Dyketactics (1974)

Lizzie Borden, Working Girls (1986)

Cheryl Dunye, The Watermelon Woman (1996)

Yvonne Rainer, MURDER and Murder (1996)

6. Hity Hollywood:

Martha Coolidge, Rambling Rose (1991)

Sophie Coppola, Virgin Suicides (1999)

Mira Nair, Missisipi Masala (1992)

Kathryn Bigelow, The Hurt Locker 2008

Literatura:

Peter Wollen, “The Two Avant-Gardes“

Laura Doane, “Woman’s Stake: Filming the Female Body“

Todd McGowan, z: The Real Gaze: Film Theory after Lacan

Catherine Waldby, “Virtual Anatomy: From the Body in the Text to the Body on the Screen”

Małgorzata Radkiewicz, Władczynie Spojrzenia

Yvonne Rainer, The Films of Yvonne Rainer

Yvonne Rainer, The Mind Is a Muscle

Multiple Voices in Feminist Film Criticism, ed. Carson et al.

Art and the Moving Image, red. Tanya Leighton

Film Fatales: Independent Women Directors, ed. Redding and Brownworth

Gilles Deleuze, Cinema 1: Movement-Image

Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”

Su Friedrich, “Radical Form: Radical Content”

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po ukończeniu tego kursu studenci będą posiadali wiedzę na temat głównych amerykańskich reżyserek filmowych. Będą umieli omówić ich twórczość w odniesieniu do okresu historycznego, w którym powstawały ich filmy, oraz usytuować ich twórczość w kontekście społecznym, politycznym kulturowym. Przede wszystkim będą umieli posługiwać się kategorią gender w odniesieniu do sztuki filmowej.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Studenci będą umieli posługiwać się podstawowymi narzędziami analizy filmowej co pozwoli im formułować krytyczne i dobrze uzasadnione argumenty dotyczące filmu w ogóle. Praca z analizą szeregu tekstów filmowych da im umiejętność formułowania pytań badawczych na temat sztuki filmowej oraz poszerzania zdobytej wiedzy.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zajęcia dotyczące kobiet reżyserek różnych ras i orientacji seksualnych uwrażliwią studentów na problematykę mniejszości społecznych. Staną się bardziej świadomymi odbiorcami nie tylko filmu, ale też innych form wypowiedzi artystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

1. Karty filmu: po obejrzeniu każdego filmu studenci są zobowiązanie odpowiedzieć na zestaw pytań, głównie z zakresu analizy formalnej (30%)

2. Obecność i udział w zajęciach (30%)

3. Esej końcowy (40%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.