Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

After Irony: Public and Private 'Feeling' in Contemporary US Culture (Koniec ironii: publiczne i prywatne 'uczucia' w kulturze amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD199 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: After Irony: Public and Private 'Feeling' in Contemporary US Culture (Koniec ironii: publiczne i prywatne 'uczucia' w kulturze amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przygląda się negatywnym emocjom we współczesnej kulturze amerykańskiej: pesymizmowi, niezadowoleniu, lękom, wściekłości i wrogości, oraz szczególnemu poczuciu zagubienia i nieprzystawalności. Będziemy krążyć wokół pojęć, które łączą sferę społecznopolityczną z psychologią: „publiczne uczucia”, „neoliberalny afekt”, „kultura terapii”, „emocjonalny outsourcing”, „kultura ofiary”. Wśród lektur znajdą się teksty toeretyczne, fikcja literacka, eseje i polemiki, a także kilka filmów. Będziemy też omawiać

teksty i zjawiska aktualnie dyskutowane w USA.

Pełny opis:

W ostatnich dekadach dyskurs terapeutyczny uzyskał w kulturze status uprzywilejowany, stając się metajęzykiem dla tego co polityczne i społeczne. Humanistyka odpowiedziała tzw. ‘zwrotem afektywnym’, wprowadzając emocje do namysłu nad kulturą. Kurs przygląda się tym tendencjom, badając, jaki mają wpływ na style i narracje post-posmodernizmu. Wiele dzieł współczesnej kultury (fikcja literacka, esej, film) odrzuca dystans i ironię, które dominowały w postmodernizmie, wybierając formy wyrazu nazywane czasem post-ironią lub nową szczerością. Twórcy skupiają się na emocjach, na tym co intymne i codzienne; mieszają gatunki. Porażka, kruchość, pokraczność, samotność, depresja należą do powracających tematów. Jaki to ma związek z neoliberalizmem i/lub jego kryzysem? Czy ten nowy osobisty styl to symptom choroby, czy lek? Kiedy i jak post-ironia staje się polityczna? Jak emocje i afekty mają się do sporów dotyczących klas społecznych, płci, seksualności i rasy we współczesnej Ameryce? Jak rozumieć debaty dotyczące “ugłaskania amerykańskiego umysłu” oraz eksplozji gniewu i nienawiści na (alt)prawicy? Wreszcie, na ile szczera jest ‘nowa szczerość’?

Literatura:

Wybrane lektury:

• David Foster Wallace, E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction”

• David Foster Wallace, Brief Interviews with Hideous Men

• David Foster Wallace, The Depressed Person

• Maggie Nelson, Bluets

• Charles Yu, Standard Loneliness Package

• George Saunders, The Semplica-Girls Diaries

• Renate Salecl, The Tyranny of Choice (excerpt)

• Mark Fisher, Capitalist Realism (excerpt)

• Wendy Brown, Undoing the Demos (excerpt)

• Arlie Hochschild, The Outsourced Self (excerpt)

• Eva Illouz, Saving the Modern Soul (excerpt)

• Frank Furedi, The Culture of Therapy (excerpt)

• Roger Forster, The Therapeutic Spirit of Neoliberalism

• Barbara Ehrenreich, Welcome to Cancerland

• Judith/Jack Halberstam, Queer Art of Failure (excerpt)

• Greg Lukianoff and Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind

• Bradley Campbell and Jason Manning, The Culture of Victimhood

• Angela Nagle, The Brotherhood of Losers

• Dir. Todd Solondz, Happiness

• Dir. Valerie Faris and Jonathan Dayton, Little Miss Sunshine

• Dir. Lea Pool, Pink Ribbons, Inc.

• Dir. Lauren Greenfield, Generation Wealth

• Dir. Adam Bhala Lough, Alt Right: Age of Rage

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna szereg tekstów kluczowych tekstów teoretycznych i debat dotyczących wpływu terapii na kulturę późnego kapitalizmu oraz roli afektu w kulturze;

- rozumie kontekst kulturowy i historyczny tych tekstów;

- zna szereg tekstów literackich i filmowych mierzących się z tą tematyką

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozumieć i krytycznie analizować trudne teksty teoretyczne (teoria kultury, socjologii, antropologia)

- potrafi analizować i interpretować współczesne literackie i filmowe pod kątem stylu i struktury;

- potrafi opracować i przedstawić ustnie i pisemnie spójną analizę samodzielnie wybranego zagadnienia dotyczącego współczesnej kultury

KOMPETENCJE:

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując ciekawość i szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność (w tym: udział w dyskusji, prezentacja grupowa; prezentacja projektu badawczego). Można mieć maks. 2 nieobecności. – 30%

Prace pisemne: recenzja książki lub filmu (3 str); praca semestralna (10-12 stron) - 40%

Testy sprawdzające znajomość letup (zaliczenie 5 z 6 wejściówek zwalnia z testu końcowego - 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.