Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Presidency - from Washington to Trump - the People and the Institution

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF003-N-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: American Presidency - from Washington to Trump - the People and the Institution
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs służy opisowi kompetencji i działań prezydenta USA w ujęciu historycznym i współczesnym. Analizować będziemy również narzędzia dostępne prezydentom w realizowaniu swoich kompetencji. Celem zajęć jest lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych prezydentów USA.

Skrócony opis:

Nasze podejście do rozumienia prezydentury jest podporządkowane rolom prezydenckim: konstytucyjnym i poza-konstytucyjnym. Będziemy się starali przyjrzeć rozwojowi prezydentury zwracając szczególną uwagę na to jak ona „rosła” dzięki poszczególnym mieszkańcom Białego Domu. Cały czas będziemy nasze analizy podporządkowywali analizie sposobów w jaki prezydenci „odgrywają role” pisane im przez Konstytucję i czasy w których przyszło im sprawować urząd. Będziemy obserwować prezydentów w wielu sytuacjach: w relacjach z Kongresem, z partiami politycznymi, grupami nacisku, mediami jak również ze światem poza Ameryką.

Pełny opis:

Nasze podejście do rozumienia prezydentury jest podporządkowane rolom prezydenckim: konstytucyjnym i poza-konstytucyjnym. Będziemy się starali przyjrzeć rozwojowi prezydentury zwracając szczególną uwagę na to jak ona „rosła” dzięki poszczególnym mieszkańcom Białego Domu. Cały czas będziemy nasze analizy podporządkowywali analizie sposobów w jaki prezydenci „odgrywają role” pisane im przez Konstytucję i czasy w których przyszło im sprawować urząd. Będziemy obserwować prezydentów w wielu sytuacjach: w relacjach z Kongresem, z partiami politycznymi, grupami nacisku, mediami jak również ze światem poza Ameryką.

Zakres tematów zajęć:

- Prezydent w systemie politycznym USA wstęp

- Podstawowe teorie analizy prezydentury (Kernell, Nelson; Rose)

- Chronologiczny rozwój prezydentury:

- Washington

- Jackson

- Lincoln

- TR

- FDR

- JBJ

- Ronald Reagan

- Donald Trump

- Prezydent w relacjach z:

Kongresem

Partiami

Grupami nacisku

Mediami

Obywatelami

Donald Trump jako prezydent post-nowoczesny

Literatura:

James Pfiffner, Roger Davidson, Understanding the Presidency, Longman

Richard Pious, The Presidency, Allyn and Bacon

Samuel Kernell, Going Public, CQ Press

Most of our readings will consist of single chapters or academic articles.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA:

- będzie umiał wyróżnić podstawowe role prezydenckie;

- znał kluczowe momenty rozwoju amerykańskiej prezydentury;

- zaznajomi się na poziomie wstępnym z najważniejszymi dyskusjami naukowymi odnoszącymi się do zakresu władzy;

- zapozna się z czynnikami tworzącymi złożoność waszyngtońskiej polityki prezydenckiej;

- pozna podstawową terminologię używaną do omówienia zjawiska prezydenckiej władzy;

- zrozumie rolę prezydenta w bieżącej polityce USA;

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- student będzie umiał prawidłowo posługiwać się narzędziami opisu prezydentury;

- wykrywać zależności między Białym Domem a innymi aktorami na scenie politycznej;

- samodzielnie zdobywać wiedzę na temat współczesnej amerykańskiej polityki;

- czytać ze zrozumieniem prezydenckie wystąpienia i interpretować je w świetle kompetencji prezydenckich;

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student będzie świadomy ograniczeń władzy we współczesnej demokracji;

- będzie potrafił zająć wobec nich stanowisko i je publicznie zaprezentować w dyskusji;

- będzie świadom konieczności kontroli władzy przez powołane do tego instytucje i obywateli.

Metody i kryteria oceniania:

1. Accreditation (zaliczenie) in the form of an in-class written test (not a multiple choice test) - short answers, some choice of questions (50%);

2. presentation or a term paper (a case study of presidency in action, analysis of a particular policy as it happens in reali life) (40%),

3. participation in class discussions (10%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Szklarski
Prowadzący grup: Bohdan Szklarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.