Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Political Culture - What Americans Believe in and How It Influences Their Political Participation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF018-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: American Political Culture - What Americans Believe in and How It Influences Their Political Participation
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

celem zajec jest pokazanie zwiazkow miedzy normatywna/aksjologiczna warstwa polityki a zachowaniami obywateli.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie będziemy się zastanawiać kiedy, dlaczego i jak Amerykanie uczestniczą w polityce. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego.

Pełny opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie będziemy się zastanawiać kiedy, dlaczego i jak Amerykanie uczestniczą w polityce. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego.

W ramach kursu omówimy również takie zagadnienia jak:

• regionalne różnice w amerykańskiej kulturze politycznej;

• socjalizacja i nabywanie przekonań politycznych;

• normy i wartości w procesie wyborczym;

• wzorce partycypacji politycznej w Ameryce;

• kapitał społeczny;

• wartości manifestujące się w polityce amerykańskiej.

zachowania wyborcze Amerykanow

partie polityczne

ruchy spoleczne

polaryzacja, populizm w dzisiejszej Ameryce

Literatura:

basic texts (selected chapters)

Almond Gabriel, Verba Sidney, Civic Culture. Political Attitudes in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, 1963

Elazar Daniel J. The American Mosaic: The Impact of Space, Time, and Culture on American Politics, Boulder: Westview, 1994

Ellis Richard J., American Political Cultures, New York: Oxford University Press, 1993

Sabato and O'Connor American government. - basic textbook

_______________________________________________

a selection from the following list (depending on students' research interests) for individual use.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

• rozumie pojęcie kultury politycznej;

• zna regionalne warianty kultury politycznej występującej w Stanach Zjednoczonych;

• zna podstawowe formy politycznej partycypacji;

• wie, w jaki sposób wartości manifestują się w polityce;

UMIEJĘTNOŚCI

• wykorzystuje pojęcie kultury politycznej na potrzeby opisywania I analizowania amerykańskiego społeczeństwa i polityki;

• porównuje różne teorie zachowań politycznych;

• wyjaśnia źródła różnic regionalnych w kulturze politycznej w Stanach Zjednoczonych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• formułuje sądy na temat bieżących zjawisk politycznych;

• rozumie znaczenie pojęcia obywatelstwa oraz sprawczości w społeczeństwie demokratycznym;

• rozumie rolę wartości w polityce.

Metody i kryteria oceniania:

1. accreditation (25%) basic concepts of political culture

2. short term paper (25%) real life of representation of political culture in action- case study demonstrating how values/beliefs influence actions/behavior

3. presentation (25%) American political values - regional, class, ethnic variet of American beliefs/values/attitudes

4. report from data analysis (15%)

5. participation (10%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Szklarski
Prowadzący grup: Bohdan Szklarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.